Sub acest generic a demarat astăzi o Conferinţă Internaţională, care a întrunit la Chişinău peste 140 de reprezentanţi ai autorităţilor centrale şi locale, societăţii civile şi  partenerilor de dezvoltare, precum şi experţi naţionali şi internaţionali. Timp de două zile, participanţii vor analiza experienţa ţărilor europene în domeniul administraţiei publice locale, vor evalua stadiul de implementare a Strategiei Naţionale de Descentralizare, vor dezbate planurile de acţiuni sectoriale ale reformei de descentralizare pe domenii distincte, cum ar fi educație, finanțe, patrimoniu etc. 

În debutul conferinţei, Prim-ministrul Vlad Filat a menţionat că odată cu aprobarea Strategiei Naţionale de Descentralizare s-a pus baza unei reforme care va aduce serviciile publice locale, precum şi procesul de luare a deciziilor mai aproape de toţi oamenii, inclusiv cei mai vulnerabili. „În continuare, trebuie să avem grijă ca descentralizarea să fie pusă în practică repede, corect şi cu efecte vizibile, iar transferul de competenţe şi mijloace necesare către autorităţile locale să fie, mai întâi de toate, un transfer de responsabilitate pentru sarcinile publice cu caracter local”, a declarat Vlad Filat.   

O sesiune plenară a conferinței a fost dedicată, de asemena, abordării bazate pe drepturile omului și egalitatea de gen aplicate în cadrul procesului de descentralizare, precum și conflictului de interese în guvernarea locală.

„Suedia are o tradiție îndelungată de guvernare descentralizată, care, în mod clar, a contribuit la asigurarea democrației și la dezvoltarea noastră economică. O societate îşi poate realiza potenţialul pe deplin doar atunci când bărbaţii şi femeile se bucură de şanse egale. Atunci când ambii au aceste oportunităţi, ei pot contribui la dezvoltarea economică la nivel local şi de ţară, precum şi la consolidarea democraţiei. Avem încredere că procesul de descentralizare demarat în Republica Moldova va aduce efectele scontate, deoarece are la bază abordarea prin prisma drepturilor omului și a egalității de gen”,  a menționat Ingrid Tersman, Ambasadoarea Suediei în Republica Moldova.   

În cadrul conferinței a fost organizată și o expoziție a celor mai reușite proiecte de dezvoltare locală implementate cu asistența Programului Comun de Dezvoltare Locală Integrată în 100 de localități țintă din republică. În decurs de trei ani, Programul Comun de Dezvoltare Locală Integrată, implementat cu asistenţa  PNUD, UN Women şi finanţat de Guvernul Suediei, a sprijinit Moldova în procesul de descentralizare şi consolidare a autonomiei locale prin două modalităţi. În primul rând, prin soluţii de politici publice, care aduc la îmbunătăţirea cadrului legislativ şi instituţional, şi acest lucru s-a materializat în Strategia Naţională de Descentralizare. În al doilea rând, prin intervenţii locale, în care administraţia publică abordează strategic problemele de dezvoltare locală în strâns dialog cu toţi membrii comunităţii. O parte din primarii acestor localități au diseminat lecţiile învăţate, bunele practici, dar şi mecanismele utilizate în procesul de implementare a proiectelor locale, care au testat noile politici de descentralizare în teritoriu și au adus îmbunătățiri concrete pentru condițiile de trai ale cetățenilor.

„Organizaţia Naţiunilor Unite în Moldova apreciază înalt rezultatele obţinute până acum în procesul de descentralizare. Urmează şi mai multe activităţi, pentru care trebuei să ne consolidăm eforturile. Este foarte important ca toţi oameni să beneficieze în mod egal de beneficiile acestei reforme. ONU este gata să ofere în continuare sprijin Republicii Moldova şi, în special, autorităţilor publice locale, pentru care reforma de descentralizare aduce noi oportunităţi, dar şi provocări”, a menţionat Narine Sahakyan, Reprezentantul Permanent Adjunct al PNUD în Moldova. 

În cadrul evenimentului a mai fost proiectat un film documentar despre beneficiile reformei de descentralizare și au fost premiați jurnaliștii câștigători ai concursului „Reforma de descentralizare în mass media” organizat de Cancelaria de Stat cu sprijinul Programului Comun de Dezvoltare Locală Integrată. Juriul a selectat trei câștigători, materialele cărora au răspuns în totalitate criteriilor concursului. În urma rezultatelor finale, premiul întâi a fost acordat Valentinei Ursu, jurnalist la Radio Europa Liberă. Cel de-al doilea premiu a fost oferit Nataliei Hadârcă, jurnalist la ziarele „Adevărul” și „Gazeta de Sud”. Jurnalista Olga Bulat de la „Ziarul de Gardă” și  „Reporter de Gardă” a obținut premiul trei.

În finalul conferinței, participanții au prezentat concluziile și recomandările identificate la sesiunile plenare și au adoptat o Declarație prin care au pledat pentru consolidarea capacității instituționale și de management a reformei de descentralizare. Declaraţia conferinţei va fi accesibilă pe pagina electronicăwww.descentralizare.gov.md   

Conferința „Reforma de descentralizare: de la strategie la acțíuni” a fost organizată de Guvernul Republicii Moldova cu susţinerea PNUD, UN Women, UNICEF, Ambasadei Suediei, Consiliului Europei şi Fundaţiei Soros Moldova.