ADR Nord și GIZ Moldova anunță licitația de achiziționare a cazanului pe combustibil solid în complet cu instalare

data-limită de primire a ofertelor: 18 februarie 2013 ora 16:00

documentele de licitație: descarcă

ATENȚIE: termenul de prezentare și deschidere a ofertelor se transferă pentru 21 februarie ora 10:00

Orice alte notificări despre acest tender vor fi publicate aici.

Adresa: Agenţia de Dezvoltare Regională Nord, MD-3100 mun. Bălţi, piața V. Alecsandri, 8

 0231 2-96-82 fax: 0231 6-19-80

(relaţii la telefon 231 29682) Gudumac Denis, specialist în achiziții publice ADR Nord.