LICITAȚIE PUBLICĂ nr. MSPL/GIZ/S/CE/001: Contractarea serviciilor de proiectare investiții în domeniul creșterii eficienței energetice pentru Liceul Teoretic „Mihai Eminescu”, mun. Ungheni (Lot CE 1); Liceul Teoretic „Ion Vatamanu”, or. Strășeni (Lot CE 2); Liceul Teoretic „Alexei Mateevici”, or. Șoldănești (Lot CE 3); Liceul teoretic „Holercani”, s. Holercani (Lot CE 4).

Autoritatea contractantă: Agenția de Dezvoltare Regională Centru,

Adresa: or. Ialoveni, str. Alexandru cel Bun, 33, Telefon/fax: 268 22692, e-mail: oficiu.adrc@gmail.com. 

Obiectul achiziţiei: Servicii de proiectare investiții în domeniul creșterii eficienței energetice pentru Liceul Teoretic „Mihai Eminescu”, mun. Ungheni ( Lot CE 1); Liceul Teoretic „Ion Vatamanu”, or. Strășeni (Lot CE 2); Liceul Teoretic „Alexei Mateevici”, or. Șoldănești (Lot CE 3); Liceul teoretic „Holercani”, s. Holercani  (Lot CE 4).

Cod CPV: 71321000-4

Locul eliberării documentelor: Agenţia de Dezvoltare Regională Centru, or. Ialoveni, str. Alexandru cel Bun, 33, et. 4

Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard: Română

Codul Fiscal: 1009601000289.

Rechizitele contului de achitare pentru garanție pentru ofertă:

Cont de decontare: MD33ML000000002251514167,

Banca BC’Moldindconbank’S.A. CB: MOLDMD2X314, fil. Ialoveni,

Termenul de depunere a ofertelor: 26.02.2018 14:00,

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică: 26.02.2018, ora 14:00