Autoritatea contractantă: Agenția de Dezvoltare Regională Nord,

Adresa: mun. Bălți, Piața Vasile Alecsandri, 8,
Telefon/fax: 0 (231) 29682,
E-mail: achizitii.adrnord@gmail.com

Obiectul achiziţiei: (REPETAT) Contractarea serviciilor de proiectare investiții în domeniul creșterii eficienței energetice pentru:
Liceul Teoretic „Dimitrie Cantemir” Bălți (Lot NE 1)
Instituția Publică Gimnaziul „Iurie Boghiu” din s. Flămînzeni, r-nul Sîngerei (Lot NE 2)

Cod CPV: 71322000-1

Locul eliberării documentelor: Agenţia de Dezvoltare Regională Nord, Mun.Bălți, Piața Vasile Alecsandri, 8, et.2, bir.202 sau la adresa e-mail:achizitii.adrnord@gmail.com

Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard: Română

Codul Fiscal: 1009601000267,

Rechizitele contului de achitare pentru garanție pentru ofertă:
Cont de decontare: MD65VI000000222460113MDL,
Banca BC’Victoriabank’S.A. CB: VICBM2X740, fil.Nr.1, Bălţi,

Termenul de depunere a ofertelor: 15.05.2018 11:00,

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică: 15.05.2018, 11:00.