Autoritatea contractantă: Agenția de Dezvoltare Regională Nord,

Adresa: Mun. Bălți, Piața Vasile Alecsandri, 8,
Telefon/fax: 0 (231) 29682,
E-mail: achizitii.adrnord@gmail.com

Obiectul achiziţiei: (REPETAT) Servicii de elaborare a proiectului tehnic de execuție pentru reabilitarea și extinderea sistemelor de aprovizionare cu apă în localitățile:
Fălești (Lot NA 1)
Edineț (Lot NA 2)

Cod CPV: 71322000-1

Locul eliberării documentelor: Agenţia de Dezvoltare Regională Nord, Mun. Bălți, Piața Vasile Alecsandri, 8, et.2, bir.202 sau la adresa e-mail:achizitii.adrnord@gmail.com

Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard: Română

Codul Fiscal: 1009601000267,

Rechizitele contului de achitare pentru garanția pentru ofertă:
Cont de decontare: MD65VI000000222460113MDL,
Banca BC’Victoriabank’S.A. CB: VICBM2X740, fil. Nr. 1, Bălţi,

Termenul de depunere a ofertelor: 15.05.2018 10:00,
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică: 15.05.2018, 10:00