Miercuri, 11 octombrie, specialiștii Secției management proiecte din cadrul ADR Sud s-au deplasat la Cantemir, unde se desfășoară, deja de trei săptămâni, lucrări de reabilitare termică a Spitalului raional Cantemir.

Actualmente, dat fiind faptul că iarna nu-i departe, muncitorii firmei „Consmodern” SRL efectuează preponderent activități de construcție a acoperișului clădirii instituției medico-sanitare publice din raionul Cantemir, valorificând mijloacele financiare care au fost alocate, în anul curent, din Fondul Național de Dezvoltare Regională. Concomitent, ca să câștige în timp, antreprenorul execută în avans, din cont propriu, și lucrări de termoizolare a fațadei blocului chirurgical al instituției.

Andrei Popușoi, șeful Secției management proiecte ADR Sud, și Viorica Cuțitaru, specialistă în elaborarea, implementarea și monitorizarea proiectelor, au verificat ritmicitatea desfășurării lucrărilor, corespunderea volumelor lucrărilor executate cu graficul de implementare.

Reprezentanții ADR Sud au discutat cu responsabilul tehnic al proiectului despre volumele și calitatea lucrărilor executate, inclusiv corespunderea acestora cu normativele în construcții și documentația de execuție, atenționându-l despre responsbilitaea pe care acesta o poartă pentru verificarea corectă a execuţiei lucrărilor de construcţie, inspectarea tuturor aspectelor în legătură cu desfăşurarea proiectului din punct de vedere al profesionalismului, calităţii, respectării standardelor calitative şi a specificaţiilor cantitative descrise în documentaţia tehnică anexată la contractul încheiat de beneficiar cu contractorul.

Iar pentru a obtine o masură exactă a evoluției proiectului și a se convinge de asigurarea unui management de ansamblu eficient pentru asigurarea succesului acestuia, responsabilii din cadrul instituției de implementare au solicitat informații de ultmă oră despre proiect de la managerul proiectului, Valeriu Gandrabur.

Managerul a oferit  anumiți indicatori de performanță, specificând că, în timpul de față, în cadrul proiectului dat au fost deja executate lucrări în proporție de 30 %. Potrivit lui, în cadrul acestui proiect se preved, de asemenea, măsuri de renovare a sistemului de ventilare, efectuarea lucrărilor de tâmplărie și instalarea panourilor solare.

Ținem să precizăm că proiectul „Reabilitarea termică a clădirii IMSP „Spitalul raional Cantemir” este implementat de ADR Sud din mijloacele Fondului Național de Dezvoltare Regională. Acesta își propune să sporească gradului de confort al blocului chirurgical al IMSP ,,Spitalul raional Cantemir” prin eficientizarea consumului de energie termică în interiorul clădirii.

Valoarea lucrărilor de construcţiei-montaj, ce reprezintă obiectul contractului de antrepriză semnat între Agenția de Dezvoltare Regională Sud, Consiliul Raional Cantemir și antreprenorul general „Consmodern” SRL, este de 12 mln. 163 444 lei, pentru anul 2017 din FNDR fiind alocați în scopul demarării proiectului de reabilitare termică a blocului chirurgical al Spitalul raional Cantemir 5 mln. de lei.

Acest proiect investițional urmează să aducă beneficii celor circa 63 de mii de cetățeni, locuitori ai raionului Cantemir, care se adresează la Spitalul raional pentru a primi asistență și îngrijiri medicale.