Joi, 28 octombrie 2021, în incinta liceului teoretic „Constantin Spătaru” din orașul Leova, a avut loc o masă rotundă privind rezultatele obținute la implementarea sistemului de management al energiei în opt școli, beneficiare ale unor proiecte de eficientizare energetică a clădirilor, cu finanțare din partea Uniunii Europene. Evenimentul a fost organizat cu sprijinul Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ), în cadrul proiectului „Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova”.

Circa douăzeci de reprezentanți ai echipelor de management energetic din instituții educaționale din țară și ai Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei GIZ, au făcut un schimb de opinii în privința beneficiilor în implementarea sistemului de management energetic și a planului de acțiuni pentru eficiență energetică (EE), cât și au identificat acele provocări și soluții pentru asigurarea durabilității în administrarea sistemului de management energetic în instituțiile publice.

Evenimentul a început cu vizitarea clădirii școlii gazdă a evenimentului, care se află pe ultima sută de metri în realizarea lucrărilor de finisare a spațiilor. Participanții au apreciat aspectul interior și calitatea renovării sălilor de studii, inclusiv dotarea acestora cu echipamente performante cum ar fi table interactive, sistemul de ventilație cu recuperarea căldurii, parasolarele din exterior care contribuie la atingerea echilibrului între pătrunderea luminii soarelui în interior și supraîncălzirea clădirii, precum și renovările din exterior: termoizolare, ferestre și uși moderne, aspecte de design, panouri fotovoltaice instalate pe acoperișul clădirii. De asemenea, oaspeții au făcut cunoștință cu bucătăria școlii renovată și cu echipamentul nou performant din dotare: frigidere, plite cu inducție, cuptor electric, ustensile.

În continuare, participanții s-au întrunit la Centrul de Resurse și Mediu, deschis în incinta liceului în rezultatul unei inițiative locale finanțate de Uniunea Europeană prin intermediul Programului de granturi locale, implementat în cadrul proiectului „Abilitarea cetățenilor în Republica Moldova” realizat de GIZ Moldova. Centrul a fost dotat cu diverse echipamente EE pentru prezentare, mostre de materiale pentru termoizolarea clădirilor, inclusiv cele utilizate la realizarea lucrărilor în liceu, diferite becuri LED unite la un aparat ce indică puterea corpului de iluminat. La fel, Centrul dispune și de mostre de mini-panouri fotovoltaice, mostre de geamuri unde se pot vedea în secțiune detalii privind construcția lor, seturi de echipamente/aparate de măsurat pentru efectuarea auditului energetic. În prezent, Centrul este utilizat nu doar pentru promovarea EE în școală, ci și pentru împărtășirea experienței cu alte instituții publice din oraș și din regiune.

În debutul mesei rotunde, participanții au vizualizat prezentările făcute de echipele de management energetic din liceele din Leova, Ungheni, și gimnaziul din Flămînzeni, datele privind monitorizarea consumului de energie și apă în instituțiile respective, rezultatele implementării planului de acțiuni, inclusiv cu asistența proiectului „Abilitarea cetățenilor în RM”. Participanții la eveniment au vorbit despre experiențele lor în realizarea activităților cu implicarea elevilor și părinților din comunitate și raion și au apreciat înalt asistența oferită prin proiectul „Abilitarea cetățenilor în RM”, care le-a permis nu numai să informeze comunitatea despre EE, dar și să asigure transparența și calitatea lucrărilor prin monitorizarea lor de către grupurile de monitorizare compuse din părinți și alți membri ai comunității.

Reprezentanții școlilor au mai constatat că derularea lucrărilor de renovare în perioada anului școlar a afectat procesul de învățământ, însă toți au fost de acord că efectele benefice ulterioare merită răbdarea manifestată. Unii participanți au menționat interesul în creștere a multor tineri față de eficiența energetică. Deși în unele instituții încă nu sunt finalizate lucrările de renovare, numărul de elevi școlarizați la 1 septembrie 2021 a crescut față de anul precedent.

O provocare aparte, pe care au menționat-o reprezentanții școlilor, ține de cadrul normativ din țară și de reglementările bugetare care duc la imposibilitatea de acumulare a unor economii pentru investiții capitale. În acest sens, participanții au propus unele soluții, una din care ar fi planificarea bugetului școlilor nu pentru un an de zile, ci pe o perioadă de 3-5 ani.

Menționăm faptul că aceste opt școli: liceul teoretic „Constantin Spătaru” din Leova, liceul „Matei Basarab” din Basarabeasca (Regiunea de dezvoltare Sud), liceele „Mihai Eminescu” din Ungheni, „Ion Vatamanu” din Strășeni, Holercani din satul Holercani, raionul Dubăsari, și „Alexei Mateevici” din Șoldănești (Regiunea de dezvoltare Centru) liceul „Dimitrie Cantemir” din Bălți și gimnaziul „Iurie Boghiu” din satul Flămânzeni, raionul Sîngerei (Regiunea de dezvoltare Nord), pe parcursul anilor 2019-2020, au beneficiat de asistență din partea GIZ Moldova în implementarea unui sistem de management energetic, inclusiv elaborarea planului de management energetic cu un plan de acțiuni în eficiența energetică pentru anul 2021. Planurile de acțiuni s-au axat în principal pe trei obiective:

  • Îmbunătățirea calității condițiilor de activitate pentru utilizatorii instituției și creșterea gradului de informare și conștientizare în vederea economisirii resurselor energetice.
  • Optimizarea cheltuielilor din contul eficientizării consumului de energie și al apei cu 3% față de anul de referință și asigurarea durabilității măsurilor de eficiență energetică.
  • Reducerea nivelului de poluare pe care îl are instituția asupra mediului.

Această activitate este finanțată de Ministerul German pentru Cooperare Economică și Dezvoltare (BMZ) în cadrul proiectului „Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova” (MSPL), implementat de GIZ Moldova în parteneriat cu Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale.