La data de 20 noiembrie 2013, un grup de jurnaliști și bloggeri au efectuat o vizită de documentare la un șir de proiecte de dezvoltare regională din Regiunea Centru. Reprezentanții mass-media au vizitat 4 proiecte implementate de ADR Centru. Primul obiect vizitat a fost Drumul de la Vărzărești, r-nul Nisporeni, care se contruiește în cadrul Proiectului „Dezvoltarea infrastructurii de transport pentru valorificarea potenţialului turistic a Regiunii de Dezvoltare Centru”. Aici jurnaliștii s-au întîlnit cu Președintele raionului Nisporeni, Vasile Bîtca, Managerul de proiect, Zagaiciuc Feodor și Viceprimarul satului Vărzărești, Kiril Gorceac. Jurnaliștii au intervievat și beneficiari ai proiectului care s-au arătat foarte mulțumiți de schimbările care se produc în satul lor și au sugerat autorităților locale să depună efort pentru a repara toate drumurile din localitate.

Vizta a continuat la proiectul „Salubrizarea localităţilor din raioanele Nisporeni, Străşeni şi Călăraşi pentru un mediu curat şi sănătos”, de rezultatele căruia vor beneficia cetăţeni din 13 localităţi ale raioanelor Nisporeni, Străşeni şi Călăraşi. Aici jurnaliștii au vizitat platformele construite în cadrul proiectului, dar și Poligonul de depozitare a DMS, care urmează să fie dat în exploatare pînă la sfîrșitul acestui an. La Întreprinderea Municipală din orașul Nisporeni jurnaliștii au avut ocazia să vadă cele 2 autospeciale achiziționate în acest proiect și containerele pentru colectarea selectivă a gunoiului. Primarul orașului Nisporeni, Ion Gangan, Manager de proiect,Valeriu Profirii, dar și Șeful Întreprinderii municipare Nisporeni au dat asigurări că localnicii nu vor suporta costuri suplementare pentru evacuarea deșeurilor odată ce va fi dat în exploatare noul poligon.

Stația de tratare a apei potabile din comuna Mănoilești a fost următoarea destinație spre care s-a îndreptat grupul de jurnaliști interesați de procesul dezvoltării regionale . Acest obiect a fost construit în cadrul proiectului „12000 cetăţeni aprovizionaţi cu apă potabilă în 12 localităţi”unde este dezvoltat un sistem de aprovizionare cu apă potabilă pentru localităţile Mănoileşti, Unţeşti, Alexeevca, Lidovca, Cetireni, Floriţoaia Veche, Florițoaia Nouă, Grozasca, Novaia Nicolaevca din raionul Ungheni. Aici jurnaliștii au discutat cu dirigintele de șantier, Mocanu Dumitru și cu Primarul comunei Mănoilești, Grigore Popa. Jurnaliștii s-au convins că problema apei este primordială deoarece datorită conținutului ridicat de flor din apa consumată la moment, s-au înregistrat mai multe cazuri de infectare în rîndurile populației.

Turul proiectelor a continuat la Pîrlița, unde primarul localității, Bejan Ion, care este și managerul proiectului „Acces asigurat la viața publică” a povestit jurnaliștilor de unde a pornit ideea scrierii acestui proiect. Localnicii sprijină inițiativa primarului, mai ales că acest drum duce spre Muzeul satului Pîrlița, unde a fost invitat și grupul de jurnaliști să facă cunoștință cu obiectele de cult expuse de o valoare incontestabilă. Proiectul prevede renovarea unei porțiunii de drum de importanță regională cu lungimea de 1,978 km din satul Pârlița, raionul Ungheni.

Amintim faptul că potrivit acordului de colaborare semnat între Asociația Presei Independente și MDRC, în perioada octombrie 2013 – februarie 2014,  API va desfășura mai multe activități pentru a ajuta jurnaliştii/instituţiile mass-media şi bloggerii activi, să se documenteze mai bine în subiectele despre dezvoltarea regională, să-şi consolideze cunoştințele capacitatea de analiză prin comunicarea şi interacţiunea cu experţii în domeniu şi beneficiarii dezvoltării regionale.

Activitățile se vor desfășura în cadrul proiectului „Eforturi integrate pentru promovarea dezvoltării regionale în agenda mass-media”, finanţat de Agenţia de Cooperare Internaţională a Germaniei (GIZ) şi selectat în rezultatul unui concurs deschis de granturi, pentru reţele şi organizaţii neguvernamentale de media.