La 2 martie, ADR Centru a fost gazda unei ședințe care a întrunit reprezentanți ai Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ), Consiliului raional Călărași, precum și spitalului raional Călărași. Ședința comună a fost convocată în cadrul proiectului „Sporirea eficienței energetice a IMSP Spitalul raional Călărași”.

În cadrul acestui proiect, pînă la moment, a fost elaborată cu suportul GIZ documentatia tehnica care a fost verficiată expertizată și aprobată de catre Deaprtamentul de construcții GIZ, autorizindu-se lansarea procedurii de achizitie publica a lucrarilor. Astfel, documentația de licitație a fost transmisă membrilor grupului de lucru pentru achiziții publice, care astăzi s-au întrunit pentru a discuta detaliile cu privire la inițierea procedurii propriu-zise.

Prin realizarea acestui proiect de eficientizare energetică a Spitalul raional Călărași va fi renovată o centrală termică, 3 cazane noi de gaze naturale(750 kw)instalate; 504 m conducte termice instalate; 3 puncte termice procurate – instalate, dar și 1 sistem solar termic instalat (80 kw).

Aceste lucrări vor genera  creșterea indicatorul de confort al pacienților, dar și reducerea cheltuielilor necesare pe timp de iarnă pentru asigurarea încălzirii Spitalului raional.