Ministerul Mediului în parteneriat cu I.P. Unitatea de Implementare a Proiectelor în domeniul Mediului (UIPM) lansează un Program de granturi orientat spre îmbunătățirea gestionării unor fluxuri specifice de deșeuri în Republica Moldova: uleiuri uzate, anvelope uzate și vehicule scoase din uz.

În cadrul Programului de granturi vor fi implementate proiecte aferente gestionării deșeurilor, cu scopul de a spori atât capacitatea de reutilizare, reciclare a dețeurilor, cât și creșterea gradului de conștientizare al populației, în special al reprezentanților sectorului privat- generatori de fluxuri specifice de deșeuri, privind importanța gestionării specifice a unor fluxuri de deșeuri, dar și gestionării riscurilor asociate privind utilizarea inadecvată a acestora, pe fundalul capacităților existente de colectare și reciclare.

Pentru a fi eligibili, solicitanții trebuie să întrunească cumulativ următoarele condiții:
a) să fie persoane juridice înregistrate conform legislației în vigoare (cu un sistem contabil bine organizat și funcțional);
b) să fie organizații neguvernamentale cu activități în domeniul protecției mediului sau mass-media;
c) cel puțin 3 ani de experiență în planificarea și coordonarea activităților de creștere a gradului de conștientizare a populației în proiecte de mediu;
d) cel puțin 1 proiect implementat cu o valoare cumulativă cu cea solicitată;
e) să fie independenți de guvern și alte autorități publice, precum și față de partidele politice;
f) să își asume responsabilitatea directă pentru realizarea proiectului, fără a acționa ca intermediar.

Perioada de depunere a dosarului este 31 ianuarie 2022.
Detalii cu referire la eligibilitate cât și Regulamentul privind implementarea programului de grant pot fi găsite la https://mediu.gov.md/ro/content/3692 

Programul de granturi este lansat în cadrul proiectului „Îmbunătățirea cadrului instituțional și legal pentru managementul fluxului specific de deșeuri în Republica Moldova” finanțat de către Ministerul German pentru Cooperare Economică și Dezvoltare (BMZ) și implementat în cadrul proiectului „Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova”.