Pe 11 iulie, primarii localităţilor Roşu, Crihana Veche şi Manta, împreună cu unii consilieri orăşeneşti şi consilieri locali, au participat la un atelier tehnic, al cărui obiectiv a constat în informarea celor de faţă despre metoda optimă de creare a unui Serviciu public de aprovizionare cu apă şi de canalizare. Ideea este ca pe parcurs să se poată vorbi şi de un operator regional la Cahul. Evenimentul s-a petrecut în incinta Consiliului raional Cahul şi a fost moderat de experţii GIZ.

Deşi aprovizionarea cu apă şi organizarea sistemului de canalizare în raionul Cahul este un obiectiv primordial atât pentru autorităţile de nivelul I, cât şi pentru cele de nivelul II, până în prezent nu a fost identificată formula de prestare a serviciilor care să mulţumească pe toată lumea. Dacă unele localităţi, precum satul Roşu, au reuşit până acum să se încadreze în condiţiile Î.M. „Apă-Canal” Cahul, alte localităţi sunt nemulţumite de tarifele diferenţiate care le sunt cerute.

Experţii GIZ au venit la Cahul cu scopul de a oferi o sesiune informativă care să scoată din impas părţile implicate în această situaţie confuză. Această întâlnire ar trebui să dea startul fondării sau reorganizării Societăţii Comerciale cu Capital Integral Public „Apă-Canal Cahul” S.A. Acest lucru poate deveni realitate doar cu condiţia că vor participa la crearea societăţii comerciale satele, oraşul şi comunele raionului Cahul.

Modelul optim pentru Cahul

David Toft, expert GIZ, susţine că are o experienţă vastă în ceea ce priveşte aplicabilitatea unor proiecte asemănătoare şi în alte state. Expertul confirmă că marea greşeală a administraţiilor de pretutindeni o constituie de obicei neglijarea fezabilităţii instituţionale. David Toft a prezentat o varietate de modele de instituţionalizare a serviciului de aprovizionare cu apă şi a sistemului de canalizare.

Experţii GIZ au propus autorităţilor cahulene să opteze pentru fondarea unei societăţi pe acţiuni, în baza structurii existente a Î.M „Apă-Canal” Cahul. Administraţiile publice locale vor deveni acţionari în cadrul societăţii, vor putea controla activitatea acesteia şi vor putea beneficia de un preţ echitabil şi adecvat pentru servicii.

„Crearea unei societăţi pe acţiuni are ca scop şi crearea unui grup puternic, care va pregăti un program de activitate bun, iar ulterior vor putea să purceadă în căutarea finanţatorilor”, susţine Toft, care argumentează că această soluţie este optimă, deoarece are la bază o guvernanţă corporativă şi presupune partajarea obligaţiilor tuturor părţilor implicate. Indiferent de formula aleasă, experţii i-au sfătuit pe cei implicaţi în acest proiect să aibă răbdare, deoarece ajungerea la nivelul prestării unor servicii de calitate le va luat ceva timp.

De ce S.A.?

Societatea pe acţiuni este formula juridică ideală care răspunde cel mai mult necesităţilor unui operator cu atât de mulţi acţionari, argumentează experţii GIZ. În acelaşi timp, odată cu adoptarea acestei forme juridice, va fi eliminată din discuţii şi posibilitatea de a avea în fiecare localitate câte un operator de prestare a serviciilor de aprovizionare cu apă şi canalizare.

Ion Beschieru, expert GIZ, a prezentat participanţilor la atelier pas cu pas modul de creare a unei societăţi comerciale în baza legislaţiei Republicii Moldova. Majoritatea primarilor vizaţi direct de această problemă răsuflă uşuraţi şi sunt gata să participe la înfiinţarea şi organizarea unui operator regional de alimentare cu apă şi canalizare. Într-o sesiune de întrebări şi răspunsuri, participanţii şi-au expus părerile pe marginea propunerii venite din partea GIZ.

Odată cu alegerea formei juridice, autorităţile publice locale vor rămâne în relaţii cu entitatea nou formată şi vor păstra anumite prerogative. Printre acestea se numără controlul şi supravegherea modului de executare a obligaţiilor asigurate de către semnatari prin contract.

Deşi a existat tendinţa spălării rufelor în public, oamenii nemulţumiţi de actualele condiţii de prestare a serviciilor respective vrând să-şi expună nemulţumirile, Sergiu Pleşca, expert GIZ, a insistat ca aceste probleme să fie discutate în interior şi în absenţa oaspeţilor.