Reprezentanții Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor și experții  Băncii Mondiale  au discutat despre prioritățile elaborării unui  studiu privind regionalizarea sectorului de alimentare cu apa în Republica Moldova, ieri, 18 aprilie curent, în cadrul unei întrevederi la MDRC.

În acest context, reprezentanții ministerului au comunicat că principiul de regionalizare a serviciilor de aprovizionare cu apă este binevenit și ca MDRC prin intermediul proiectelor finanțate de Fondul Național de Dezvoltare Regională, promovează larg implementarea acestuia.

Totodată, viceministrul dezvoltării regionale și construcțiilor Veaceslav Guțuțui împreună cu Valerian Bînzaru directorul Direcției generale dezvoltare regională și Svetlana Rogov șefa Direcției relații internaționale și atragerea investițiilor au exemplificat prin prezentarea unor proiecte, în acest sens, implementate în localitățile țării noastre și care ar putea fi preluate de autoritățile altor raioane. În cadrul acestor proiecte au fost construite apeducte, sisteme de canalizare și au fost fortificate capacitățile întreprinderilor municipale.

Oficialii MDRC au mai vorbit și despre procesul complex de programare regională integrată la nivel sectorial care se realizează cu suportul Agenției Internaționale de Cooperare Internațională a Germaniei – GIZ. 

La rîndul lor, experții străini: Evghenii Caraus – Consultant alimentare cu apa si canalizare, Denis Robert – Consultant principal alimentare cu apa si canalizare și Sergiu Gutu – Director Unitatea de Implementare a Proiectelor de Aprovizionare cu Apa si Canalizare  au comunicat că după finalizarea studiul, în luna iunie curent, urmează să înainteze recomandări în vederea îmbunătățirii situației în domeniul aprovizionării cu apă.