Începînd cu anul 2010, Regiunile Nord, Centru și Sud au fost implicate activ în procesele inițiale de dezvoltare regională, conduse de Consiliile pentru Dezvoltare Regională și Agențiile pentru Dezvoltare Regională.Toate aceste acțiuni se desfășoară în cadrul unei politici regionale, elaborată de Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor.

La nivel regional, se optează pentru o eficientizare a serviciilor publice în domeniul Alimentării cu Apă și Canalizare(AAC), inclusiv optimizarea nivelului calității acestor servicii prin acțiuni de modernizare a lor,  precum și asigurarea conectării etapizate a acestor servicii la sistemele naționale.

În acest context, proiectul „Modernizarea Serviciilor Publice Locale”, domeniul de intervenție 2,„Planificarea și Programarea Regională” vine să acorde suport Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor, precum și Agențiilor de Dezvoltare Regională.În acest sens, a demarat un proces ce se axează pe antrenarea  în ateliere a reprezentanților grupului de lucru, precum și a altor actori interesați în luarea deciziilor asupra nivelului de servicii dorit.Astfel, în decembrie 2012 a avut loc primul atelier de lucru în Regiunea Sud, care a avut drept scop inițierea în procesul de planificare regională  sectorială.În martie, 2013 a avut loc atelierul de lucru 2, care a avut ca scop confirmarea datelor privind situația  actuală în domeniul AAC și elaborarea în mod participativ a viziunii, privind nivelul serviciilor de organizare și gestionare-operare a rețelelor de apă și canalizare la nivel regional, către anul 2018.

Al 3-lea atelier de lucru, desfășurat la 16 iulie în Cimișlia, este o continuare a celor 2 ateliere și s-a axat pe definitivarea planurilor sectoriale.Atelierul a avut ca obiectiv prezentarea, discutarea și confirmarea analizei situației hidro-geologice în raioanele din Regiunea Sud cu identificarea surselor de apă potabilă, precum și identificarea soluțiilor posibile de alimentare cu apă și canalizare, și formarea viziunii asupra dezvoltării serviciilor AAC, în contextul planificării regionale în domeniulAprovizionării cu Apă și Canalizare.

La atelier au  participat reprezentanți ai MDRC, APL, specialiștii ADR Sud, reprezentanți ai operatorilor de apă din regiune, experți GIZ.

Doamna Maria Culeșov, director ADR Sud a  salutat membrii grupului de lucru și și-a exprimat dorința ca „acest atelier să fie cît mai util pentru toți, astfel ca problema aprovizionării cu apă-stringentă în Regiunea Sud – să fie soluționată în cel mai scurt timp.”

Doamna Tatiana Aramă, șefa secției planificare strategică și programare în cadrul ADR Sud și moderator al atelierului, a mulțămit pentru implicarea activă a tuturor actorilor, a enumerat cele mai receptive  raioane, care au prezentat 80% din chestionarele completate cu date din teritoriu -Ștefan Vodă, Taraclia, Basarabeasca.”Datele oferite au fost analizate minuțios.Trebuie să identificăm localitățile care pot fi agregate, ca ulterior să fie regionalizate, așa încît clusterizarea să fie eficientă.”

Domnul Mihai Cojocaru, expert GIZ,  a venit cu o amplă informație stocată în „Harta surselor de apă explorate în Regiunea Sud„, cu detalii ce țin de traseele, calitatea apei, gradul de poluare cu anumite substanțe.În același context, dl Cojocaru a venit și cu unele recomandări: „Să se planifice clusterele ținîndu-se cont de densitatea populației, numărul de locuitori și mai puțin de hotarele administrative.”

Atelierul a conținut exerciții practice, care au captivat și mai mult membrii grupului de lucru, dar și au generat  o sesiune productivă de întrebări și răspunsuri.

În final, s-au stabilit sarcini pe care trebuie să le realizeze pînă la următoarea reuniune membrii grupului de lucru, începînd cu studierea minuțioasă a legendei hărților  precum și formularea viziunii.