Primarii celor 10 localități rurale din raioanele Florești și Soroca unde ADR Nord implementează un proiect de aprovizionare cu apă potabilă au participat joi, 9 noiembrie, în incinta Agenției, la o ședință de informare privind procesul de planificare strategică în sectorul Aprovizionare cu apă și canalizare (AAC), pentru asigurarea unui mod eficient de planificare sectorială în procesul de implementare a proiectului „Apă pentru viață în Regiunea de Nord: raioanele Florești și Soroca”, implementat de ADR Nord.

Obiectivul ședinței, recomandată de ADR Nord, a fost de a-i informa pe beneficiarii proiectului despre metodologia și procesul de elaborare a planului local privind AAC, reieșind din prevederile contractuale privind implementarea proiectului, precum și din prevederile Planului de acțiuni al proiectului.

„Amonizarea planurilor locale în sectorul AAC cu cele regionale și naționale va contribui la asigurarea durabilității proiectului. Vom sprijini acest proces, pornind de la ideea că pentru a presta servicii publice eficiente nu este suficientă doar infrastructura respectivă”, a menționat șefa Secției planificare strategică și programare din cadrul ADR Nord, Inga Cojocaru.

În cadrul ședinței, Svetlana Caliniac, consultant regional al Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) în cadrul ADR Nord, a vorbit despre specificul implementării proiectelor de AAC prin prisma modelului de servicii publice locale eficiente bazat pe abordarea „5 Piloni”: (1) planificarea și programarea integrată la nivel local; (2) îmbunătățirea cooperării dintre APL-uri; (3) investiții în optimizarea infrastructurii pentru prestarea serviciilor publice locale; (4) consolidarea capacităților APL-urilor și a prestatorilor de servicii; (5) mobilizarea și sensibilizarea populației. De asemenea, consultantul regional GIZ a prezentat modele de planuri locale în sectorul AAC.

Valoarea totală a proiectului este de 66,08 de milioane de lei, din care 29,90 de milioane de lei solicitați din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională (FNDR). Totodată, 29,9 de milioane de lei reprezintă o investiție oferită prin intermediul Proiectului Elveției de Apă și Sanitație în Moldova (ApaSan). Totodată, 4,4 milioane de lei din bugetul total al proiectului reprezintă contribuția populației beneficiare, 1,4 milioane de lei – controbuția Servicii Comunale Florești, viitor operator al sistemului, și 0,4 milioane de lei – contribuția administrațiilor publice locale. Consiliul Național de Coordonare a Dezvoltării Regionale (CNCDR) a aprobat, în cadrul ședinței din 27 martie 2017, alocarea, din FNDR, a 6 milioane de lei pentru lucrările executate pe parcursul anului curent.