Primarii din mai multe localităţi declară că întâmpină dificultăţi la implementarea Legii privind finanţele publice locale, care a intrat în vigoare la începutul acestui an. Edilii susţin că legea este bună şi le facilitează activitatea, dar vin cu mai multe recomandări către autorităţile centrale pentru a înlătura piedicile cu care se confruntă.

Acest subiect a fost discutat miercuri, 18 martie, în cadrul unor audieri organizate de către Comisia administraţie publică, dezvoltare regională, mediu şi schimbări climatice, transmite IPN.

Preşedintele Congresului Autorităţilor Locale din Moldova, Tatiana Badan, a declarat că dificultăţile constatate împiedică buna funcţionare a instituţiilor publice. În special este vorba despre lipsa lichidităţilor la început de an, dar şi acordarea scutirilor de impozite din contul bugetelor locale, fără acoperirea lor.  

Edilul satului Feşteliţa, raionul Ştefan Vodă, Nicolae Tudoreanu, a declarat că în prezent la calcularea transferurilor nu se iau în consideraţie procesele inflaţioniste. „Anterior, când se făceau calculele pe termen mediu, se lua în calcul inflaţia, creşterea treptată a salariilor, care era compensată cu transferuri. Astăzi, în cadrul noului sistem nu putem dirija economic aceste lucruri şi rămâne pe seama autorităţilor publice locale şi inflaţia, şi majorarea salariilor pentru angajaţii instituţiilor finanţate din bugetul local „, a notat Tudoreanu.  

Primarul de Orhei, Vitalie Colun, a remarcat că în Codul Fiscal este inclus clasificatorul naţional privind unităţile de comerţ şi prestări servicii, dar nu sunt specificate toate serviciile care se prestează pe teritoriul oraşului şi, pe acest motiv, unii agenţii economici care câştigă bani pe acest teritoriu nu plătesc taxe locale. Edilul a spus că în acest sens ar fi nevoie de modificări legislative.  

Primarii s-au mai plâns şi pe refuzul agenţilor economici de a aproviziona instituţiile publice cu produse alimentare, ca rezultat al devalorizării leului, sistemul de achiziţii publice rigid fiind una dintre problemele care necesită rezolvare.  

Legea finanţelor publice locale a fost votată în lectură finală la1 noiembrie 2014 de către Parlament şi a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2015.