În perioada 19 august – 14 octombrie, edilii şi contabilii din cele 898 de autorităţi publice locale din satele, oraşele şi raioanele R. Moldova, vor participa la seminare specializate, dedicate formării şi gestionării bugetelor locale după sistemul de finanţare prevăzut de noua redacţie a Legii privind finanţele publice locale, a relatat pentru MOLDPRES Biroul comunicare şi relaţii cu presa al Guvernului.

Conform conceptului, echipele mobile, constituite din reprezentanţi ai Cancelariei de Stat, Ministerului Finanţelor, Congresului Autorităţilor Locale din Moldova (CALM), şi experţi din partea partenerilor de dezvoltare, se vor deplasa în toate raioanele ţării pentru a explica în detalii noua modalitate de formare a bugetelor locale, raporturile dintre autorităţile centrale şi cele locale în ceea ce priveşte formarea bugetelor, şi alte aspecte de interes pentru primării.

În cadrul seminarelor, prezentările teoretice vor fi urmate de exerciţii practice şi schimburi de păreri. Primarii vor putea adresa întrebări referitor la funcţionarea noului sistem de finanţare a APL, precum şi referitor la alte probleme conexe, cu care se confruntă.

Primele două seminare de instruire pentru reprezentanţii APL vor avea loc la Cimişlia, la 21 august, şi la Cantemir, la 23 august. Înainte de a proceda la instruirea primarilor, experţii şi reprezentanţii autorităţilor centrale care vor desfăşura seminarele despre formarea bugetelor locale vor avea parte de o instruire comprehensivă după modelul formarea formatorilor.

Noul sistem de finanţare a APL este introdus în conformitate cu prevederile Programului de guvernare, ale Strategiei Moldova 2020, şi ale Strategiei naţionale de descentralizare, adoptate de Parlamentul Republicii Moldova, şi face parte din reforma de descentralizare, care urmăreşte dezvoltarea echilibrată şi durabilă a tuturor localităţilor Republicii Moldova, consolidarea capacităţilor şi sporirea autonomiei locale, şi participarea mai largă a cetăţenilor la viaţa comunităţii.

Iniţiativa instruirii primarilor şi finanţiştilor locali în domeniul finanţării APL aparţine Cancelariei de Stat şi Ministerului Finanţelor, în parteneriat cu CALM şi este susţinută de partenerii de dezvoltare ai Guvernului în domeniul descentralizării şi consolidării autonomiei locale. Printre aceştia se numără: Programul comun de dezvoltare locală integrată (PNUD/UN Women), Proiectul de susţinere a autorităţilor locale din Moldova (USAID), precum şi Proiectul „Modernizarea serviciilor publice locale” (GIZ).