Manfred Horr, Directorul Departamentului pentru Germania și Europa de Est în cadrul Oficiului central al Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei (GlZ) s-a aflat într-o vizită de documentare în Republica Moldova, având drept drept obiectiv principal monitorizarea proiectelor finanțate de Guvernul Germaniei prin intermediul GIZ.

Astfel, în perioada 15-19 august 2016, expertul german, însoțit de consultanții regionali GIZ, a întreprins o vizită în Regiunea de Dezvoltare Sud, la proiectul pilot „Modernizarea Serviciilor Publice Locale de Alimentare cu Apă a raionului Leova”.

În cadrul vizitei, expertul internațional a conlucrat cu compania de proiectare la capitolul elaborării documentației de proiect „Apeduct magistral Leova-Iargara”. Au fost examinate calculele hidraulice efectuate, soluțiile tehnice abordate, precum și au fost discutate unele ajustări a procesului de elaborare a documentației tehnice din Republica Moldova, prin introducerea unor proceduri și tehnici europene.

În data de 18 august a avut loc vizita expertului în teren, în cadrul căreia au fost vizitate stațiile de captare, tratare și pompare existente din orașul Leova, precum și locațiile destinate construcției obiectelor de infrastructură noi din orașele Leova și Iargara.

În concluzie, expertul internațional a menționat faptul că documentația de proiect este elaborată în proporție de 90% și aproximativ în decursul a 3-4 săptămâni este posibil de a fi finalizată, pentru a fi prezentată Departamentului de Construcție din Germania, autorităților publice locale și serviciilor desconcentrate din Republica Moldova spre verificare și aprobare.

Proiectul „Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova” este implementat de Agenţia de Cooperare Internaţională a Germaniei (GIZ) şi sprijinit financiar de Ministerul German pentru Cooperare Economică şi Dezvoltare (BMZ), Guvernul Suediei, Guvernul României, Uniunea Europeană și Agenţia Elveţiană pentru Dezvoltare şi Cooperare.