Proiectul Strategiei sectoriale de descentralizare în domeniul educației a fost discutat la 5 februarie curent, la Ialoveni cu președinți de raioane, șefi de direcții raionale învățămînt, tineret și sport, primari, directori de școli și părinți din 13 raioane ale republicii. Ședința a fost organizată de Ministerul Educației și Cancelaria de Stat.

Ministrul educației, Maia Sandu, a vorbit despre necesitatea extinderii autonomiei instituțiilor educaționale, delimitării clare a responsabilităților între toate nivelele administrației publice și dezvoltării unui sistem educațional flexibil, bazat pe rezultate. 

Dezbaterile s-au axat, în special, pe oportunitatea creării structurilor noi de management în educație (inspecție școlară, servicii desconcentrate ale Ministerului Educației în regiuni), precum și pe probleme de gestionare a patrimoniului și a surselor financiare în contextul aranjamentului propus.

Consultări similare au avut loc la Leova pe 7 februarie. Dezbaterile publice vor continua la Rîșcani (12 februarie) și mun. Chișinău (15 februarie).