Pe data de 17.04.2013 la Ministerul Mediului a avut loc ședința finală de prezentare a Programului de Îmbunătățire a Performanțelor Financiare și Operaționale (FOPIP), în cadrul Proiectului pentru Dezvoltarea Companiilor de Apă și Canalizare,  susţinut deBanca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), Banca Europeană de Investiții (BEI) și Fondul de Investiții în Vecinătate (FIV). 
După cum se cunoaște, în scopul îmbunătățirii situației în sectorul AAC, Ministerul Mediului, cu susținerea financiară din partea a celor trei donatori, implementează proiectul de regionalizare a companiilor de alimentare cu apă și canalizare în 6 raioane, câte două din fiecare parte a Moldovei – Sud – Leova și Ceadîr – Lunga; Centru – Orhei și Hîncești; Nord – Florești și Soroca.

Programul presupune regionalizarea companiilor de apă şi canalizare prin intermediul extinderii serviciilor acestora în localitățile învecinate, fiind structurat ca program de investiţii prioritare.
 MG 7649
Localităţile beneficiare și-au asumat angajamentul de a ajusta tarifele  şi de a introduce principii de operare bazate pe recuperarea costurilor acestor companii, cu scopul de a asigura viabilitatea financiară a acestora. Programul mai are ca scop  şi fortificarea acestor companii cu intenţia asigurării furnizării adecvate a apei potabile  şi îmbunătăţirea sistemelor de canalizare.

În scopul implementării eficiente a programului, BERD-ul a prevăzut un Program de Îmbunătăţire a Performanţei Financiare  şi Operaţionale („FOPIP”) pentru a sprijini companiile în identificarea şi implementarea acelor îmbunătăţiri corporative, financiare  şi operaţionale necesare, astfel încât să se transforme în operatori comerciali. Aceasta componentă se implementează de compania SWECO. Contractul cu compania SWECO a fost semnat pe data de 7 noiembrie 2011, și termenii de referință au prevăzut 2 faze majore ale proiectului:
IMG 7645 MG 7655

  • Faza diagnostică – studierea situației existente, identificarea problemelor financiare, operaționale  și propunerea planului de acțiuni pentru ameliorarea situației create.
  • Faza de implementare – acordarea asistenței companiilor în implementarea propunerilor consultantului. Pe lângă alte activități, aceasta fază prevede organizarea a 6 seminare de instruire în domeniul financiar, contabil, operațional, de mediu etc.

 MG 7657
În afară de cele 6 seminare de instruire, contractul a prevăzut și organizarea a 3 ședințe de prezentare a progreselor proiectului. Primele două ședințe au fost organizate respectiv în februarie 2012 și septembrie 2012 și au fost dedicate prezentării progreselor Consultantului.

Ședința de astăzi  are caracter de prezentare finală, în cadrul căruia Compania a făcut o trecere în revistă a activităților executate de Consultant, a progreselor proiectului, constatărilor, rezultatelor, lecțiilor învățate și recomandărilor pe viitor. De asemenea, Consultantul a prezentat Raportul Final, care urmează a fi examinat, discutat și aprobat în ordinea stabilită.