Cei 26 de membri ai grupului de lucru responsabil de a identifica soluţia juridică cea mai practică pentru livrarea în comun a serviciilor de apă şi canalizare în localităţile Crihana Veche, Roşu, Manta şi Cahul au mers în perioada 9-15 septembrie 2012 într-o vizită de studiu în România. Deplasarea a avut loc graţie suportului acordat prin intermediului proiectului GIZ „Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova”.

În 2012, în satele Crihana Veche, Manta şi Roşu a fost construită infrastructura necesară pentru aprovizionarea cu apă a populaţiei. Însă, fiindcă nu există cadrul legal şi instituţional pentru prestarea în comun a acestui serviciu, comunitatea nu poate beneficia deocamdată de apă potabilă. Dacă în Manta şi Roşu lucrările au fost finanţate din contul Fondului Naţional pentru Dezvoltare Regională, atunci în Roşu, Agenţia de Cooperare Internaţională a Germaniei (GIZ), este cea care a sprijinit iniţiativa. Toate trei proiecte au fost implementate de către Agenţia de Dezvoltare Sud.

Operatorul care ar putea presta în comun aceste serviciu este Apa Canal Cahul. Până la sfârşitul anului 2012, întreprinderea municipală va primi finanţare de la GIZ pentru reparaţia oficiului şi procurarea echipamentului necesar pentru buna funcţionare a operatorului. De asemenea, va fi creată identitatea corporativă şi site-ul instituţional.

Astfel, în august 2012 a fost creat un grup de lucru care va lucra la identificarea celei mai practice forme juridice de prestare a serviciilor de apă şi canalizare în comun pentru cele patru localităţi din raionul Cahul. Din grupul de lucru fac parte primari, consilieri locali, funcţionari publici, ONG-işti, reprezentanţi ai Apa Canal Cahul şi jurnalişti. Prin organizarea vizitei de studiu în România, GIZ îşi propune să faciliteze adaptarea experienţei de succes a judeţelor Satu Mare și Maramureș la realităţile şi necesităţile raionului Cahul.

Programul deplasării a inclus vizita în cinci localităţi din judeţul Satul Mare și două din Maramureș, România, care au reuşit să găsească o formulă practică de cooperare intercomunitară pentru serviciul de apă şi canalizare. Mai mult, participanţii au asistat la o şedinţă a Agenţiei de Dezvoltare Intercomunitară, care e responsabilă de monitorizarea contractului dintre autoritatea locală şi operator.

„Prima lecția învățată pentru un operator interesat de a regionaliza serviciul de apă și canalizare este de a prelua doar pe cine vrea și de a prelua treptat localitățile. Trebuie de conștientizat că din apă nu poți face profit;  rezultate apar abia după ce ai 80-90% acoperire cu servicii din tot arealul respectiv”, explică directorul operatorului regional pentru județul Satu Mare, Apaserv, Ioan Leitner.

„Ca și Cahul, din punct de vedere tehnologic, colegii din Satu Mare se bazează pe tratarea apei, ceea ce implică probleme legate de impuritate.[…] Cel mai important e că participanții au conștientizat că responsabilitatea gestiunii unui asemenea serviciu public nu poate fi asumată în întregime de autoritățile locale, ci trebuie delegată prin contract unui operator competent.”, accentuează expertul în apă şi canalizare Pavel Panuş.

La rândul său, președintele raionului Cahul, Avram Micinschi, relatează: „Cooperarea intercomunitară e un imperativ al timpului și toți au înțeles că unica cale de urmat este cea a regionalizării serviciilor publice locale. Ceea ce rămâne de atras sunt investițiile în domeniu, sarcină deloc ușoară, însă realizabilă.”

Pe componenta de aprovizionarea cu apă şi canalizare, GIZ mai susţine un proiect-pilot, în Duruitoarea Veche din raionul Râşcani. Abordarea GIZ este de a impulsiona cooperarea intercomunitară, astfel ca localităţile învecinate să presteze în comun servicii, pentru a creşte eficienţa şi pentru a optimiza costurile.

Recent, consiliile raionale Cahul şi Râşcani au aprobat componentele actualizate pe apă şi canalizare din Strategiile raionale de dezvoltare socio-economică. Cu asistenţa GIZ, au fost grupate localităţile pe posibilităţile de conectare la servicii de apă şi canalizare, în funcţie de accesul la bazine hidrografice şi nu neapărat de hotarele administrative. Ulterior, localităţile vor fi asistate la elaborarea documentaţiei tehnice pentru procurare, studiilor de fezabilitate, pentru a atrage mai uşor investiţii în domeniu.

De asemenea, administraţiile publice locale sunt sprijinite la extinderea şi modernizarea serviciilor publice locale pe alte două domenii de referinţă: eficienţa energetică; gestionarea deşeurilor solide. Suportul proiectului GIZ este acordat prin intermediul Agenţiilor de Dezvoltare Regională. Totodată, proiectul acordă asistenţă la programarea şi planificarea regională. 

Proiectul „Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova” este implementat de Agenţia de Cooperare Internaţională a Germaniei (GIZ) şi este sprijinit financiar de Ministerul German pentru Cooperare Economică şi Dezvoltare (BMZ), Agenţia Suedeză pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida) şi Ministerul Afacerilor Externe al României.