Un grup de funcționari ai Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor, Agențiilor de Dezvoltare Regională Nord, Centru și Sud, Academiei de Administrare Publică și societății civile efectuează în perioada 4-10 noiembrie curent o vizită de studiu în Germania pentru a participa la un program de formare în domeniul regionalizării serviciilor publice locale și a implementa, ulterior, experiența în țara noastră.

Tematica programului de studiu este „Dezvoltarea regională prin cooperarea intercomunitară: cadru conceptual şi practici de succes” şi este gestionat de către Centrul de Competenţă pentru Dezvoltarea Capacităţii Umane (HCD) Europa, Caucaz şi Asia Centrală. HCD este o structură de dezvoltare a capacităţilor a GIZ.

Conform agendei primei zile, delegația din Moldova a studiat în cadrul unui atelier de lucru organizarea administrativă a teritoriului Germaniei, a discutat despre mecanismul de cooperare a administrațiilor în scopul implementării proiectelor durabile, precum și au analizat documentele strategice în dezvoltarea regională, inclusiv Planul de organizare spațială a Germaniei pentru 2007-2013, etc. În partea a doua a zilei grupul a efectuat o vizită la Asociația de valorificare a deșeurilor din Zweckverband, Bavaria unde au observat procesul de livrare, depozitare și incinerare a deșeurilor.

Veaceslav Guțuțui viceministrul dezvoltării regionale și construcțiilor a precizat importanța vizitei prin posibilitatea de a prelua experiența vastă a Germaniei în dezvoltarea locală și regională, precum și modele relevante de formare și dezvoltare a parteneriatelor intercomunitare. „În Germania parteneriatele dintre comunități sunt benevole și voluntare, totuși impun anumite reguli ce îi responsabilizează pe parteneri. Un asemenea model de parteneriat ar putea spori eficiența implementării proiectelor de dezvoltare regională în Republica Moldova”, a afirmat viceministrul dezvoltării regionale şi construcţiilor, Veaceslav Guţuţui.

Totodată, oficialul a mai menționat importanța studierii în cadrul programului a planificării spațiale și financiare de la nivel federal pînă la cel local bazat pe principiul dezvoltării integrate și echilibrate a teritoriului. De asemenea, viceministrul a adăugat că vizitele realizate în regiunea Bavaria vor consolida cunoștințele la capitolul administrarea sistemului de deșeuri, apă și canalizare, administrație locală și regională, iar țara noastră ar putea prelua modelele de parteneriate pe orizontală și verticală a autorităților și modalitatea de elaborare, adoptare și promovare a proiectelor, unde fiecare instituție, cetățean sau întreprindere poate participa în proces.

Membrii delegației au confirmat că experiența Germaniei în dezvoltarea regională poate fi adaptată situației existente din Republica Moldova, inclusiv managementul regional unde Agențiile de Dezvoltare Regională au un rol în facilitarea și atragerea actorilor și potențialilor finanțatori.

În zilele următoare participanții vor aborda în practică subiectele ce țin de: planificarea strategică în contextul dezvoltării regionale; diverse forme organizaţionale, structuri pentru cooperarea intercomunitară; managementul proiectelor, monitorizarea şi evaluarea.

Menționăm, organizarea vizitei de studiu este efectuată în cadrul proiectului Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova”, implementat de Agenţia de Cooperare Internaţională a Germaniei (GIZ). Proiectul susţine administraţiile publice locale la extinderea şi modernizarea serviciilor publice locale: aprovizionarea cu apă şi canalizare, gestionarea deşeurilor solide şi eficienţa energetică.

Programul studiului include mai multe vizite în teren şi discuţii cu prestatori de servicii, asociaţii de consumatori responsabile de monitorizarea contractului de delegare a serviciilor dintre autoritatea locală şi operator.