Recent, la Cahul, a avut loc un atelier de lucru, organizat în cadrul vizitei de studiu la obiectele din orașul Cahul și al  județului și municipiului Iași, România. Atelierul s-a desfășurat în sala de ședință a Consiliului Raional Cahul, organizat de către Asociația Moldova Apă-Canal, în colaborare  cu GIZ Moldova. Evenimentul s-a desfășurat în perioada 27-29 octombrie 2015.

În cadrul atelierului au participat circa 54 persoane, printre care  reprezentanți ai Agenției de Dezvoltare Regională Sud, Asociația Moldova Apă Canal, Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei, Ministerul Mediului, Congresul Autorităților Locale din Moldova și directorii întreprinderilor de alimentare cu apă din R. Moldova etc.

Participanţii la atelier au făcut cunoştinţă cu aspectele practice a reorganizării ÎM „Apă-Canal” Cahul în operator regional şi au efectuat o vizită de studiu la obiectele de alimentare cu apă și de canalizare din raionul și orașul Cahul.

În cadrul atelierului de lucru au fost prezentate aspectele practice a reorganizării operatorului Î.M. „Apă-Canal” Cahul  în operator regional (proiectul Modernizarea Serviciilor Publice Locale – AAC Cahul).

Consultantul GIZ, Sergiu Pleșca, a prezentat conceptul de regionalizare în contextul legislației Republicii Moldova.

Ulterior, conform agendei, delegația a efectuat o vizită la sediul ÎM „Apă – Canal” Cahul, pentru a fi informați asupra investițiilor fizice în infrastructura întreprinderii (tehnica de calcul, mobilierul, autospecialele, reparația blocului administrativ), care au fost finanțate de către Guvernul Germaniei, prin intermediul Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei  și implementat de Agenția de Dezvoltare Regionale Sud. De asemenea, participanții au vizitat și stația de tratare a apei potabile din or. Cahul pentru a se familiariza cu procesul de tratare a apei captate din r. Prut din or. Cahul.

Vizita de studiu s-a încheiat cu deplasarea  delegației din Republica Moldova spre România, pentru a participa la vizita de studiu a operatorului Apă Vitală Iași. După plan, managerii întreprinderilor prestatoare a serviciilor de apă şi canalizare urmează să preia experienţa europeană în domeniul.