La 13 aprilie 2023, membrii Comitetului Director al Acțiunii UE “Construcția infrastructurii de aprovizionare cu apă și canalizare (AAC), precum și eficiența energetică în clădirile publice (EE)” și ai Comitetului de monitorizare a proiectului „Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova”, implementat de GIZ, s-au întrunit în cadrul unei ședințe de lucru cu partenerii pentru a discuta despre progresul activităților pe parcursul anului 2022. Participanții au discutat, de asemenea, despre riscurile și provocările, lecțiile învățate, precum și despre principalele repere planificate pentru 2023.

La ședință au participat reprezentanți ai Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova, Ambasadei Germaniei, Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Agențiilor de Dezvoltare Regională (Nord, Centru, Sud și UTA Găgăuzia), reprezentanți ai organizațiilor societății civile (OSC).

ADR-urile au prezentat principalele activități desfășurate, realizările majore, lecțiile învățate și măsurile de asigurare a sustenabilității proiectelor de infrastructură finanțate de UE. În 2022, au fost organizate șapte evenimente de inaugurare și, până în prezent, 14 din cele 18 proiecte de aprovizionare cu apă și canalizare și de eficiență energetică în clădirile publice au fost finalizate cu succes pe întreg teritoriul Republicii Moldova.

OSC-urile și ADR-urile au vorbit despre intervențiile și sprijinul acordat refugiaților ucraineni și comunităților gazdă, măsuri implementate cu fonduri germane. Pachetul de asistență pentru regiunile de dezvoltare a cuprins măsuri de consolidare a capacităților de pregătire și de răspuns la situații de criză și de urgență ale autorităților locale, sprijin material și psihologic pentru refugiați și echipamente pentru centrele comunitare care găzduiesc refugiați.

Prezentările din cadrul evenimentului sunt disponibile mai jos.

Fișiere