Cancelaria de Stat a desfăşurat seminarul tematic dedicat reprezentanţilor Grupurilor de lucru sectoriale pentru descentralizare, la care au participat funcţionari ai Cancelariei de Stat, ministerelor care gestionează domenii pasibile descentralizării (Ministerul Economiei, Ministerul Finanţelor, Ministerul Educaţiei, Ministerul Sănătăţii, Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor, Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor, Ministerul Mediului, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, Ministerul Tineretului şi Sportului, Ministerul Culturii), partenerii de dezvoltare şi Congresul Autorităţilor Locale din Moldova.

Seminarul respectiv a cuprins două module, unul teoretic şi al doilea practic. În cadrul primului modul Victoria Cujba, şefa Direcţiei politici de descentralizare, Cancelaria de Stat, Adrian Ionescu, consultant Tehnic Principal, PCDLI şi Veaceslav Balan, Analist de Program, PCDLI, s-au referit la cadrul general privind elaborarea şi implementarea politicilor de descentralizare, conceptul şi structura documentelor/strategiilor sectoriale de descentralizare, precum şi importanţa abordării bazate pe drepturile omului şi egalităţii de gen în strategiile sectoriale de descentralizare.

În cadrul modulului doi al Seminarului a fost aduse în prim-plan experienţa practică şi lecţiile învăţate de autorităţile publice centrale în elaborarea politicilor de  descentralizare sectorială, în baza exemplului Ministerului Educaţiei. Întrucît la seminar au participat 2 categorii de funcţionari – cei cu practică de lucru în cadrul Grupurilor de descentralizare, care cunosc agenda acţiunilor în contextul Strategiei Naţionale de Descentralizare, şi cei care urmează să se familiarizeze cu toate aspectele, a fost posibil un schimb de opinii, recomandări şi sugestii ce ar îmbunătăţi activitatea pe segmentul descentralizare.

Reprezentanţii Ministerului Educaţiei  au expus detaliat procedura constituirii Grupului de lucru sectorial, s-au referit la procesul de elaborare a Strategiei sectoriale privind descentralizarea pe segmentul educaţie, au prezentat informaţii utile, dar şi impedimentele apărute pe parcurs.

Reprezentanţii Ministerului Finanţelor au reiterat disponibilitatea de a acorda suport în cadrul Grupurilor de lucru pentru corelarea propunerilor de politici de descentralizare cu surse financiare disponibile sau identificarea mijloacelor adiţionale.

În context, participanţii au fost informaţi de către domnul Mihai Roşcovan, Manager Program, şi despre asistenţa disponibilă în procesul de elaborare a strategiilor de descentralizare sectorială din partea partenerilor de dezvoltare în cadrul Programului Comun de Dezvoltare Locală Integrată implementat cu susţinerea Guvernului Suediei, PNUD Moldova şi UN Women.

Într-un spirit cooperant, reprezentanţii CALM, Ion Beschieru şi Alexandru Osadci, au venit cu un mesaj referitor la colaborarea eficientă în cadrul Grupurilor găzduite de ministere, manifestînd deschidere pentru implicare plenară în activităţi de îmbunătăţire a situaţiei în domeniul administraţiei publice locale. Concomitent au fost înaintate mai multe propuneri cu referire la implementarea în practică a prevederilor Strategiei Naţionale de Descentralizare.

În final participanţii au agreat, de comun acord, agenda activităţilor pentru Grupurile de lucru descentralizare sectorială pentru perioada următoare. Deasemenea, s-a reiterat necesitatea sincronizării acţiunilor autorităţilor publice centrale în vederea implementării politicilor de descentralizare, precum şi consultarea permanentă a opiniei autorităţilor publice locale.