La 13 martie curent, în orașul Cahul, a avut loc un atelier de lucru în cadrul căruia a fost prezentat planul de acțiuni privind dezvoltarea serviciului public de Aprovizionare cu Apă și de Canalizare (AAC) în raionul Cahul.

Atelierul a întrunit reprezentanți ai Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor (MDRC), reprezentanți ai APL de nivelul I și II din raionul Cahul, operatorul Apă-Canal Cahul, experți și consultanți GIZ (Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei) și  reprezentantul Agenției de Dezvoltare Regională Sud (ADR Sud).

Șeful-adjunct al Direcției generale dezvoltare regională a MDRC, dl Igor Malai,  a menționat că „prezența la ședința de astăzi confirmă necesitatea dezvoltării capacității APL-urilor de a coopera, deoarece pentru locuitorii raionului Cahul domeniul de AAC este unul primordial, iar numai împreună putem soluționa problemele  cu care vă confruntați”.

În cadrul atelierului, experții GIZ Liliana Lucaciu și Ion Beschieru împreună cu participanții, au determinat planul de acțiuni privind dezvoltarea serviciului public de AAC în raionul Cahul și mecanismele de acordare a suportului pentru implementarea planului de acțiuni pe durata anilor 2015, 2016 și 2017.

Participanții au fost implicați în discuții privind situația actuală în sectorul de AAC, care sunt progresele, provocările și problemele cu care se confruntă,  posibile soluții și cum răspunde planul de acțiuni acestor nevoi.

Atelierul dat reprezintă demararea unui proces de sprijinire a implementării Programelor Regionale Sectoriale, prin facilitarea dialogului între actorii locali responsabili de prestarea în comun a serviciilor de AAC de calitate,  prevăzute în  Programul Regional Sectorial în domeniul de Aprovizionare cu Apă și de Canalizare pentru Regiunea de Dezvoltare Sud.

Reamintim că aceste activități au loc cu sprijinul Guvernului Germaniei, în cadrul proiectului MSPL, Guvernului Suediei și a Uniunii Europene.