Situația din teritoriu privind pregătirea instituțiilor de învățământ general pentru noul an școlar a fost discutată la Ministerul Educației, în cadrul unei ședințe cu șefii organelor locale de specialitate în domeniul învățământului (OLSDI). Conducătorii OLSDI au dat asigurări că la 1 septembrie clopoțelul va suna în toate școlile din țară.

În deschiderea întrunirii, viceministrul Elena Cernei a făcut o trecere în revistă a celor mai importante activități realizate de Ministerul Educației, printre care se numără renovarea și dotarea cu echipament a 774 de instituții de educație timpurie, repararea sistemelor de apă și canalizare în 12 grădinițe din raioanele Hîncești, Leova, Căușeni, renovarea a 10 grupe de creşă din 10 instituţii preşcolare ș.a.

Referindu-se la pregătirea instituțiilor de învățământ pentru noul an școlar, viceministrul educației i-a atenționat pe conducătorii OLDSI asupra necesității asigurării bunei desfășurări a procesului de instruire. ”Ne-am întrunit în această ședință cu scopul de a afla care este situația din raioane și problemele cu care vă confruntați, iar împreună să identificăm soluții la ele, pentru ca la 1 septembrie fiecare copil să fie încadrat în instituția de învățământ corespunzătoare”, a spus Elena Cernei.

 În acest context, șeful Direcției învățământ preuniversitar Valentin Crudu a informat că pentru necesităţile învățământului, din bugetul de stat sunt preconizate mijloace financiare în sumă de 9.017.149,6 mii lei. ”Pentru finanțarea școlilor sunt disponibile mijloacele bugetului calculat pe bază de cost standard per elev, precum și soldurile anului bugetar 2015 din componenta raională/municipală pentru educație. Resursele respective sunt utilizate pentru reparaţii capitale, reparaţii curente, achiziţii de resurse energetice, îmbunătăţirea bazei materiale și didactice a instituţiilor. Cu cât instituția de învățământ general are mai puțini elevi, cu atât este mai costisitoare întreținerea acesteia”, a precizat Valentin Crudu.

Conducătorii OLSDI au informat la ce etapă sunt lucrările de reparație în teritoriu, precum și celelalte procese necesare pentru pregătirea instituțiilor de învățământ general pentru noul an școlar, dând asigurări că la 1 septembrie clopoțelul va suna în fiecare școală.

În cadrul ședinței au mai fost abordate subiecte privind dezvoltarea rețelei instituțiilor de învățământ primar și secundar general din perspectiva asigurării educației de calitate, finanțarea în bază de cost standard per elev, asigurarea alimentației copiilor și elevilor, asigurarea lor cu manuale școlare etc.