Săptămâna curentă, la Leova a avut loc prima ședință a Comisiei Regionale Sectoriale (CRS) din domeniul Aprovizionare cu Apă și Canalizare, din Regiunea de Dezvoltare Sud. Ședința a fost organizată de Agenția de Dezvoltare Sud, cu suportul Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ).

Membrii comisiei, reprezentanți ai celor opt raioane din componența Regiunii de Dezvoltare Sud, desemnați în cadrul ședinței CRD Sud din 29 iunie a.c., ai Ministerului Agricuturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, întreprinderilor prestatoare de servicii, dar și specialiști din cadrul direcțiilor dezvoltare teritorială a Consiliilor raionale, au analizat situația curentă în  domeniul AAC, semnalând principalele problemele cu care se confruntă administrațiile publice locale, dar și întreprinderile „Apă-Canal” din teritorii.

Nu înainte însă de a fi informați de către Natalia Dubalari, specialistă a ADR Sud și secretar al CRS AAC, despre atribuțiile și responsabilitățile care le revin, precum și despre prevederile Regulamentului de funcționare a comisiei nou-create.

Salutând prezența colegilor săi la Leova, președintele raionului nominalizat, Ion Gudumac, în calitatea sa de factor de decizie local, dar și de copreședinte al Comisiei Regionale Sectoriale (CRS) din domeniul Aprovizionare cu Apă și Canalizare din Regiunea de Dezvoltare Sud, a ținut să sublinieze importanța creării comisiilor regionale sectoriale, structuri care, fiind asistate de experții GIZ, urmează să consolideze capacitățile actorilor de dezvoltare regională din componența principalului for regional.

„Aș vrea să-mi reiterez încă o dată sprijinul meu pentru această comisie care a fost creată în cadrul CRD Sud și să vă asigur de maxima mea implicare. Totodată,  consider că este binevenit faptul că avem în componența comisiei noastre reprezentanți ai Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, ai APL și ai partenerilor de dezvoltare, astfel încât situația în domeniul AAC să fie bine cunoscută nu doar la nivel local, regional, ci și national”, a declarat președintele raionului Leova.

La rândul său, Petru Veveriță, consultant superior național în Planificare și Programare Regională al Agenției de Cooperare a Germaniei (GIZ), a subliniat că, prin constituirea comisiilor sectoriale, de către GIZ se urmărește crearea și consolidarea unor platforme pentru guvernare sectorială, structuri care, odată înființate, vor dezbate proiecte de decizii și recomandări pe marginea acestora, pentru a fi prezentate ulterior în cadrul ședințelor CRD Sud.

„Ne propunem să vă ajutăm să evaluați situația în domeniu, să vedeți care sunt problemele comune, posibilitățile de cooperare și oportunitățile de dezvoltare a sectorului Alimentare cu Apă și Canalizare. Vom colecta toate propunerile membrilor CRS, le vom analiza și vom oferi soluții de ieșire din impas asigurându-ne de suportul unor experți notorii în domeniul de referință”, a precizat Petru Veveriță.

În cele ce urmează, a fost specificat că respectiva comisie își propune să examineze și să aprobe prioritățile de dezvoltare a Regiunii Sud, să promoveze proiectele regionale de infrastructură în rândul donatorilor și investitorilor, să examineze, cu suportul experților independenți specializați, Portofoliul de proiecte, diferite studii, analize și recomandări pentru cristalizarea unei viziuni regionale privind dezvoltarea sectorului respectiv.

În cadrul aceleiași ședințe, Serafima Tronza, reprezentantă a Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului și copreședinte al CRS AAC pentru Regiunea Sud, a făcut o succintă prezentare a cadrului legislativ național existent în domeniu, referindu-se, totodată, la proiectele implementate din sursele Fondului Ecologic Național, precum și la cele aflate în curs de implementare.

Despre situația curentă în domeniul Alimentare cu Apă și Canalizare în Regiunea Sud, precum și despre proiectele finalizate și cele aflate în derulare, finanțate din Fondul Național de Dezvoltare Regională, a vorbit cu lux de amănunte șeful Secției management proiecte din cadrul ADR Sud, Andrei Popușoi. Iar Vasile Sidor, specialist în planificare și programare strategică din cadrul aceleiași instituții, s-a referit la prevederile Strategiei de Dezvoltare Regională Sud 2016-2020 pentru sectorul AAC.

În cele ce urmează, membrii CRS AAC au fost familiarizați cu proiectele din Documentul Unic de Program (DUP) și Planul Operațional Regional (POR) Sud care țin de sectorul Aprovizionare cu Apă și Canalizare.

Pe final, consultantul regional GIZ, Andrei Tocaru, a prezentat viziunea GIZ privind implementarea Proiectelor de Servicii Publice Locale în domeniul AAC. Iar pentru a arăta progresul înregistrat de finanțatorul german în sectorul dat și de către APL-urile din raionul Leova, consultantul GIZ a oferit informații generale despre proiectul „Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova. Faza II”, implementat de Guvernul Federal al Germaniei prin intermediul Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ), precum și despre una din componentele acestuia ce ține nemijlocit de „Modernizarea Serviciilor publice locale de alimentare cu apă în raionul Leova”.

Pentru a avea o viziune de ansamblu asupra situației care se atestă în Regiunea Sud în domeniul Alimentării cu Apă și Canalizare, membrii Comisiei Regionale Sectoriale vor trebui să completeze, în perioada imediat următoare, un chestionar, în baza căruia expertul angajat de GIZ va elabora un studiu de referință și va prezenta o listă de recomandări.