Dezvoltarea regională este o prioritate strategică a RM, care duce la impulsionarea şi diversificarea activităţilor economice, precum şi la stimularea investiţiilor în sectorul privat. Or, acest domeniu, odată ce beneficiază de atenţia şi resursele financiare cuvenite, contribuie la progrese sectoriale, cum ar fi: politica agricolă, politica socială, politica de protecţie a mediului, politica de dezvoltare a întreprinderilor mici şi mijlocii.

Azi, 22 iunie 2012 a avut loc a treia masa rotunda, din cadrul grupuil de lucru „Dezvoltare Regionala”. Subiectul principal care a fost  pus în discuţie la această masă rotundă este „Strategiile și programele de cooperare teritorială europene – noi perspective de dezvoltare regională în Republica Moldova”. Această problemă reprezintă un aspect sensibil în procesul nostru de negocieri cu Uniunea Europeană şi necesită adoptarea unei poziţii comune atît din partea factorilor guvernamentali, cît şi din partea societăţii civile. Scopul acestei reuniuni este de a elabora recomandări pentru factorii de decizie din Republica Moldova.

Potrivit directorului ADR Nord, dezvoltarea regională durabilă este un imperativ asumat. În pofida faptului că Guvernul Republicii Moldova şi-a confirmat angajamentul ferm pentru distribuirea echitabilă a şanselor de dezvoltare pe întreg teritoriul ţării, „crearea cadrului legal şi instituţional în domeniul dezvoltării regionale este un fapt pozitiv, dar nu şi suficient, acesta necesitînd o permanentă actualizare şi armonizare cu politicile internaţionale. Unele dintre acestea pot fi corectate şi prin proceduri administrative interne, pe cînd altele urmează să aştepte pînă procesul de implementare va scoate la iveală noi soluţii”, a spus directorul ADR Nord, Ion BODRUG, în discursul său.
poza 22 iunie

Necesitatea extinderii ADR-urilor în teritoriu

Instituţiile responsabile de procesul de dezvoltare regională (DR) au misiunea de a implementa politica de DR. Aceast fapt este posibil avînd fonduri suficiente şi resurse umane apte să îndeplinească misiunile asumate. În acest sens, este necesar ca ADR-urile să se extindă în teritoriu, creînd în ficare microrigiune sau raion cîte o subdiviziune care ar avea în sarcină:

  • Promovarea şi implementarea politicii de DR în teritoriu;
  • Analiza necesităţilor şi oportunităţilor de dezvoltare în raion;
  • Identificarea problemelor stringente;
  • Facilitarea creării viziunii strategice raionale şi elaborării planurilor de dezvoltare raională;
  • Elaborarea, implementarea şi monitorizarea proiectelor investiţionale din diverse fonduri;
  • Activităţi de fundraising, atragere investiţiilor în raion etc.
  • Dezvoltarea instituţională a ADR-urilor va crea beneficii regiunilor şi actorilor implicaţi prin:
  • Angajarea specialiştilor calificaţi în domeniile DR şi cooperării transfrontaliere în fiece raion;
  • Posibilitatea de stabilire a vectorilor de dezvoltare stabiliţi pentru fiecare raion în contextul DR;
  • Oportunităţi de accesare a fondurilor naţionale şi internaţionale pentru rezolvarea problemelor stringente.

Pe lângă grupul de lucru pe dezvoltare regională, Convenţia Naţională pentru Integrarea Europeană mai include altele trei: vize, frontiere şi Transnistria; comerţ, servicii, concurenţă; agricultura. În total, vor avea loc patru runde de mese rotunde pe fiecare dintre cele trei grupuri de lucru.

Scopul iniţiativei este de a stimula dezbateri ample şi de a formula recomandări pentru structurile  guvernamentale, cu participarea societăţii civile, în vederea adoptării şi implementării acquis-ului comunitar în Republica Moldova. Proiecte similare şi-au demonstrat deja eficienţa în Republica Slovacă, Serbia şi Bosnia şi Herţegovina. Paralel, un asemenea proiect este desfăşurat şi în Ucraina.

Proiectul „Convenţia Naţională pentru Integrarea Europeană” este implementat de Institutul pentru Dezvoltare şi Iniţiative Sociale (IDIS) „Viitorul”, Asociaţia pentru Politică Externă şi Centrul Analitic Independent „Expert-Grup”, în parteneriat cu Asociaţia Slovacă pentru Politică Externă, cu susţinerea financiară a Ministerului Afacerilor Externe al Slovaciei.