Regiunile de dezvoltare Nord, Centru si UTA Găgăuzia beneficiază de un nou suport din partea Guvernului Germaniei. Acesta are scopul de a spori capacitățile instituțiilor din regiuni în a planifica și coordona acțiuni în caz de situații de criză și urgențe în teritoriu, de a acorda asistență imediată celor afectați de criză, precum și de a planifica prevenirea și reducerea impactului crizelor asupra comunităților lor, prin prisma dezvoltării regionale. 

Începând cu 24 februarie 2022, din cauza războiului din Ucraina, Republica Moldova se confruntă cu un val mare de refugiați, respectiv o criză umanitară. Pentru a face față situației de criză curente, dar și viitoare, MSPL a venit cu un pachet de asistență pentru regiunile de dezvoltare și comunitățile din Moldova, care vizează: 

  • Creșterea capacităților de planificare, coordonare a acțiunilor, oferirea de asistență imediată în regiuni și reziliență în caz de situații de criză și urgență, create de natură sau de om 
  • Îmbunătățirea capacităților planificare pentru prevenire, precum și de reducere a impactului unor situații de criză și de urgență și de recuperare rapidă  
  • Îmbunătățirea serviciilor locale și a infrastructurii/facilităților existente – acces la servicii de apă și canalizare, accesibilitate la clădiri, servicii de gestionare a deșeurilor etc. 

Activitățile planificate vor îmbunătăți baza tehnico-materială a centrelor de plasament din regiuni, vor îmbunătăți capacitățile de pregătire ale APL-urilor și reacție la situații de risc, se vor oferi de cursuri de acordare a primului ajutor și pregătire în caz de dezastre, precum și se va consolida coeziunea socială între refugiați și membrii comunităților gazdă. 

Suportul acordat regiunilor de dezvoltare este finanțat de Ministerul Federal German pentru Cooperare Economică și Dezvoltare (BMZ) prin intermediul proiectului „Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova” (MSPL).