Agenţia de Cooperare Internaţională a Germaniei (GIZ) Moldova, în cadrul proiectului Modernizarea Serviciilor Publice Locale, anunţă tender pentru selectarea unui prestator de servicii pentru producerea etichetelor pentru containerele selective de gunoi livrate în Şoldăneşti, Floreşti şi Rezina, în conformitate cu Termenii de Referinţă anexaţi.

Ofertele vor include:

  • oferta tehnică în original (cu semnătura şi ştampila originală), ce va corespunde totalmente poziţiilor indicate în Termenii de referinţă;
  • oferta financiară (la cota 0% TVA), inclusiv termenele şi condiţiile de livrare a produsului final;
  • informaţia cu privire la companie (profilul companiei), descrierea echipei si a calificărilor acesteia, datele de contact, cu indicarea persoanelor responsabile de achiziţia dată;
  • copia certificatului de înregistrare a companiei, precum şi a altor licenţe, permise, şi certificate aferente;
  • rechizitele bancare ale companiei şi confirmarea din partea autorităţii naţionale fiscale cu privire la lipsa datoriilor faţă de bugetul de stat (sau copia ultimului raport financiar).

Aplicaţiile se vor depune în plicuri sigilate, cu indicarea denumirii şi numărului de tender.  

Părţile interesate vor depune aplicaţiile la adresa Oficiului GIZ Moldova (31A Bulgara St., Chisinau, MD-2001) nu mai târziu de vineri, 12 aprilie 2013, orele 17:00.

Toate întrebările pot fi adresate Tatianei Dumbrava, Manager Administrativ, la tatiana.dumbrava@giz.de, tel: 022 999 254 sau Laurei Bohanţova, Ofiţer de Comunicare la laura.bohantova@giz.de, tel: 022 999 255.

Accesaţi aici termenii de referinţă.