Agenţia de Cooperare Internaţională a Germaniei (GIZ) Moldova, în cadrul proiectului Modernizarea Serviciilor Publice Locale, anunţă tender pentru procurarea echipamentului şi a serviciilor de instalare a sistemului de videoconferinţe pentru Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor, şi 3 Agenţii de Dezvoltare Regională subordonate.

Ofertele vor include:

–        oferta tehnică în original (cu semnătura şi ştampila originală), ce va corespunde, dar nu totalmente poziţiilor indicate în Termenii de referinţă, inclusiv oferta de preţuri (la cota 0% TVA), termenele şi condiţiile de livrare;

–        informaţia cu privire la companie, inclusiv datele de contact, rechizitele bancare şi numele persoanelor responsabile de achiziţii;

–        copia certificatului de înregistrare a companiei, precum şi a altor licenţe, permise, şi certificate aferente.

Aplicaţiile se vor depune în plicuri sigilate, cu indicarea denumirii şi numărului de tender.

Părţile interesate vor depune aplicaţiile la adresa Oficiului GIZ Moldova (31A Bulgara St., Chisinau, MD-2001) nu mai târziu de miercuri, 5 decembrie 2012, orele 17:00.

Toate întrebările pot fi adresate Tatianei Dumbrava, Manager Administrativ, tatiana.dumbrava@giz.de, tel: 022 999 254.

Descărcaţi aici termenii de referinţă.