Ultimele consultări privind semnarea Memorandumului de Înțelegere între Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor, Ministerul Mediului, Ministerul Sănătății, Consiliul Regional pentru Dezvoltare Sud, Agenția de Dezvoltare Regională Sud, Agenția Cehă pentru Dezvoltare și Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei cu referire la cooperarea și implementarea Strategiei de Gestionare Integrată a Deșeurilor Solide în Sudul țării au fost discutate astăzi, în cadrul unei întrevederi organizate de MDRC.

Astfel, reprezentanți ai instituțiilor vizate s-au întrunit în ședință de lucru pentru a discuta și a conveni în comun asupra principiilor și procedurilor parteneriatului lor.

Ședința a fost deschisă de viceministrul dezvoltării regionale și construcțiilor Veaceslav Guțuțui care a subliniat că scopul întrunirii este de a analiza și discuta propunerile fiecărei părți implicate în semnarea Memorandumului, astfel, încît la final să fie definitivată o viziune comună  asupra cadrului favorabil pentru o cooperarea eficientă și eficace.

Pe parcursul dialogului, cei prezenți au discutat despre angajamentele fundamentale, responsabilitățile părților, scopul și obiectivele memorandumului, etc.

Conform Memorandumului de Înțelegere, urmează ca instituțiile nominalizate să își consolideze eforturile pentru a implementa eficient Strategia de Gestionare Integrată a Deșeurilor Solide în Regiunea de Dezvoltare Sud, să își ofere asistență informațională reciprocă pentru a implementa acțiunile propuse.

Scopul acestui document este de a îmbunătăți accesul cetățenilor din Regiunea  de Dezvoltare Sud la serviciile publice locale, de a îmbunătăți capacitatea autorităților publice locale de a gestiona resursele publice în mod eficient și transparent și de a oferi servicii publice mai bune.