Academia de Administrare Publică, în colaborare cu Agenția pentru Cooperare Internațională a Germaniei, organizează în perioadele 29-30 mai 2017 și 13-15 iunie 2017 un curs de instruire a formatorilor din cadrul Academiei cu tematica „Utilizarea aplicațiilor interactive în procesul de instruire”. Cursul este prestat de formatori de la Academia „Nicolae Dumitrescu”.

Scopul principal al acestui curs constă în dezvoltarea competențelor și abilităților participanților la curs pentru utilizarea eficientă a metodelor inovative și interactive de prezentare și de organizare a activităților de instruire, familiarizarea participanţilor la curs cu conceptele de bază, funcțiile tablei interactive, cadrul conceptual şi regulile de bază în aplicarea programelor OneNote, EverNote, PREZI și Powtoon.

Cu ajutorul unor astfel de metode de instruire ca brainstorming-ul personal, MindMapping-ul, prezentările alternative, lucrul individual și în grup, studiile de caz, participanţii la curs îşi vor putea dezvolta abilităţile de arhivare a informațiilor în format electronic și de aplicare în practică a metodelor noi de prezentare.

Tabla interactivă este dispozitivul ce îmbină atât funcția de unealtă de prezentare vizuală, cât și pe cea de soluție interactivă de predare. Utilizarea acesteia în procesul de dezvoltare profesională a personalului va conduce la creșterea semnificativă a concentrării, receptivității și implicării participanților la cursurile realizate de către formatorii Academiei de Administrare Publică.