Specialiștii ADR Sud țin la control și verifică în permanență mersul și volumele lucrărilor executate de către operatorii economici contractați în cadrul proiectelor de dezvoltare regională aflate în curs de implementare. Așa, bunăoară, recent, Maria Culeșov, directorul ADR Sud, Andrei Tomescu și Nicolae Cotruță, specialiști în cadrul secției management proiecte, s-au deplasat la Căușeni pentru a se documenta în ceea ce privește desfășurarea lucrărilor și a nota progresul fizic al proiectului „Construcția sistemului de canalizare în sectorul Valul lui Traian și modernizarea stației de epurare din orașul Căușeni”, etapa I, demarat la 27 iulie 2017.

În cadrul vizitei de monitorizare a avut loc, de asemenea, o ședință lărgită, cu participarea reprezentantului Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Igor Malai, a președintelui raionului Căușeni, Nicolae Gorban, a antreprenorului SRL „POLIMER GAZ CONSTRUCȚII”, a managerului de proiect și responsabilului tehnic, în cadrul căreia a fost evaluată ritmicitatea și mersul implementării proiectului „Construcția sistemului de canalizare din sectorul Valul lui Traian din orașul Căușeni”.

Ținem să precizăm că, la 13 iulie 2017, ADR Sud, Consiliul Raional Căușeni și SRL „POLIMER GAZ CONSTRUCȚII” au semnat un contract de antrepriză în valoare de 7 mln. 835 264,98 lei privind executarea lucrărilor în cadrul etapei I a proiectului „Construcția sistemului de canalizare în sectorul Valul lui Traian și modernizarea stației de epurare din orașul Căușeni”, iar după înregistraraea acestuia la Agenția Achiziții Publice, în data de 25 iulie a aceleiași luni a fost dat startul lucrărilor în cadrul proiectului nominalizat.

Antreprenorul „POLIMER GAZ CONSTRUCȚII” SRL și-a asumat obligațiunea să execute lucrările prevăzute în contract în termen de 6,5 luni calendaristice din momentul înregistrării contractului la Agenția Achiziții Publice, primirii ordinului de începere a execuţiei și asigurării lucrului ritmic de către beneficiarul ordonator de credite, perioada maximă de execuție a lucrărilor fiind, conform cererii de finanțare, de 7 (șapte) luni calendaristice.

 De la lansare până în prezent, a fost stabilit că lucrările se desfășoară ritmic, conform graficului de execuție, până la moment fiind construite 46 cămine de vizită cu diametrul de 1metru, 9 cămine de vizită cu diametrul de 1,5 metri; au fost montați peste180 de metri liniari de țeavă de canalizare din PVC cu diametrul de 250 mm și circa 1300  metri liniari de țeavă cu diametrul de 200 mm.

Totodată, în cadrul ședinței extinse care s-a desfășurat la Căușeni a fost examinată cererea parvenită de la antreprenor privind modificarea proiectului tehnic, precum și cererile înaintate de către ADR Sud către beneficiar și din partea antreprenorului privind solicitarea expedierii în regim de urgență a modificărilor la proiectul tehnic efectuate de către proiectant în conformitate cu cerințele cadrului normativ în vigoare.

Precizăm că proiectul „Construcția sistemului de canalizare în sectorul Valul lui Traian și modernizarea stației de epurare din orașul Căușeni”, inclus în Documentul Unic de Program 2017-2020 și finanțat din Fondul Național de Dezvoltare Regională, constă din două etape și însumează costuri totale în valoare de circa 64 de milioane de lei. Suma solicitată din FNDR este de 40 000 000 lei, bugetul aprobat pentru anul 2017 fiind de 5 000 000 lei.

Autoritățile administrației publice locale, Consiliul Raional Căușeni și Primăria Căușeni, s-au angajat să participe și ele cu o contribuție proprie la implementarea acestui proiect investițional, dorindu-și ca, în rezultatul implementării acestuia, cei circa 2000 de cetățeni care locuiesc în sectorului Valul lui Traian din orașul Căușeni și, în total, circa 17000 de locuitori ai centrului raional, să beneficieze de un trai decent și un mediu ambiant mai curat.

La prima etapă a proiectului, se prevede construcția a 8,923 km de rețea de canalizare gravitatională în sectorul Valul lui Traian din oraşul Căuşeni, cu racordarea ulterioară a acesteia la sistemul de canalizare existent. De asemenea, se preconizează reabilitarea a 220 metri pătrați de asfalt și construcția a 291 cămine de vizitare a rețelei de canalizare nou-construite. După care, în cadrul celei de-a doua etape urmeasă să fie efectuată reconstrucţia staţiei de epurare a apelor uzate din oraşul Căuşeni.