Membrii Comisiei sectorial regionale în domeniul aprovizionării cu apă și canalizării, specialiști ai ADR UTA Găgăuzia, reprezentanți ai Comitetului Executiv al UTA Găgăuzia, precum și operatorii de servicii AAC, au efectuat o vizită de studiu în orașele Cahul și Leova pentru a studia experiența și practicile regionalizării serviciilor de aprovizionare cu apă.

Programul vizitei de studiu a fost unul activ și a inclus o vizită la societățile pe acțiuni existente ale localităților vizate și prezentarea experienței lor valoroase în domeniul AAC. Astfel, în prima parte a zilei, participanții au vizitat întreprinderea SA „Apă Canal Cahul”. Aici, toți participanții au făcut cunoștință cu procesul de regionalizare a serviciilor de aprovizionare cu apă în raionul Cahul, precum și cu pașii întreprinși în procesul dat.

Directorul SA „Apă Canal Cahul”, Gheorghe Ghețivu, a atras atenția participanților asupra procesului de planificare, care este esențial în sectorul aprovizionării cu apă și canalizării.
„Procesul de consolidare și modernizare a capacităților de producere de care dispunem la momentul actual sub administrarea unui singur operator a durat aproape 9 ani. Este un proces mult mai complex decât ar părea la prima vedere”, a mai remarcat Gheorghe Ghețivu.
În continuare, managerul de proiect Victoria Ciobanu a prezentat principalele proiecte de investiții implementate, dar și în curs de implementare din raionul Cahul.

Participanții au avut posibilitatea de a face schimb de opinii cu privire la perspectivele și problemele importante care preced procesul de regionalizare a serviciilor din acest sector și să viziteze proiectele de investiții implementate:
· Stația de tratare a apei potabile din or. Cahul;
· Apeductul magistral Cahul-Lebedenco.

Leova a constituit următoarea destinație în cadrul vizitei de studiu.
În incinta primăriei, participanții la vizită s-au putut familiariza cu procesele care au contribuit la crearea operatorului de servicii regional în raionul dat.
Directorul SA „Apă Canal Leova”, Victor Antoniu, a explicat în detalii procesele care sunt în spatele creării unui operator regional care furnizează servicii de calitate în localitățile aflate sub jurisdicția sa.
„Am reușit să creăm în mai puțin de un an un operator regional. Ne bucură faptul, că toate localitățile din regiune au fost receptive în acest sens și că oamenii au conștientizat beneficiile oferite de serviciile de regionalizare”, a menționat Victor Antoniu.

În continuare, managerul de proiect Valeriu Porubin a prezentat principalele proiecte de investiții din sectorul dat în raionul Leova.
Participanții au putut, de asemenea, să facă un schimb de opinii cu privire la perspectivele care pot fi aplicate pentru regionalizarea serviciilor din sectorul aprovizionării cu apă și canalizării din UTA Găgăuzia.

Participanții au vizitat și proiectele de investiții realizate în raionul dat.

Ca urmare a vizitei, participanții au putut evalua infrastructura existentă și amploarea proiectelor de investiții implementate.
Valeri Ianioglo, directorul Agenției de Dezvoltare Regională a UTA Găgăuzia a menționat: „Programul nostru sectorial regional de dezvoltare a aprovizionării cu apă și a canalizării în regiunea de dezvoltare a UTA Găgăuzia pentru anii 2018-2025 prevede crearea a 3 întreprinderi în UTA Găgăuzia, care ulterior vor fi consolidate într-un singur operator de servicii a UTA Găgăuzia. Pentru dezvoltarea unor întreprinderi de nivel regional sunt necesare multe eforturi și folosirea la maximum a experienței vecinilor noștri, atât în planificarea, cât și în atragerea investițiilor”.

Participanții au ajuns la concluzia că, pentru aplicarea cunoștințelor și experienței obținute în timpul vizitei de studiu, este nevoie de acțiuni concrete din partea Comisiei sectorial regionale în sectorul de aprovizionare cu apă și canalizării din regiunea de dezvoltare a UTA Găgăuzia, care va putea implementa o abordare multidimensională și dezvolta linii directoare și recomandări pentru Consiliul Regional pentru Dezvoltare.
Vizita a fost organizată cu sprijinul Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) în cadrul proiectului „Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova” (MSPL).
************
Proiectul „Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova” (MSPL) este implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) în parteneriat cu Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului al Republicii Moldova și cu sprijinul financiar al Ministerului Federal pentru Cooperare Economică și Dezvoltare a Germaniei (BMZ), Uniunii Europene, Guvernului României, Guvernului Suediei și Agenției Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC).