În perioada 14-17 februarie 2017, Camera de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova, cu suportul Reţelei Europene a Întreprinderilor (EEN) şi a proiectului „Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova”, implementat de Agenţia de Cooperare Internaţională a Germaniei (GIZ), a organizat o vizită de studiu în România cu participarea reprezentanților Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor, Agenției Achizițiilor Publice din Republica Moldova și companiilor de proiectare în domeniul aprovizionării cu apă şi canalizare şi eficienţă energetică a clădirilor publice.

Pe 14 februarie 2017, în cooperare cu Parcul Științific și Tehnologic TEHNOPOLIS și Camera Bilaterală de Comerț și Industrie Republica Moldova-România, la Iași a fost organizată o masă rotundă cu tematica: achiziții publice, aspecte legale privind calitatea serviciilor de proiectare și aplicarea standardelor UE și tehnologiilor moderne în domeniu, urmată de o serie de întrevederi bilaterale de afaceri a companiilor din Republica Moldova și România.

Au fost prezentate câteva studii de caz din partea Republicii Moldova și României privind experiența pozitivă a participării în asociere la licitații, precum și experienţa României în implementarea proiectelor europene din domeniul de referință, lecțiile învățate și recomandările de rigoare.

Referindu-se la utilitatea vizitei de studiu, reprezentantul companiei„Apa vital” Iași, Eduard Cotorobai, a salutat necesitatea evenimentului, considerând, „că doar în comun se poate de asigurat calitatea serviciilor solicitate”.

Cosmin Tobolcea, director executiv al companiei de proiectare „Pro Toby” din Iași a împărtășit ideea de promovare a parteneriatelor bilaterale de afaceri pentru participare la licitații în asocieri atât în Moldova, cât și în România, preluarea experienței, oportunități noi de a implementa în comun proiecte în domeniul serviciilor de proiectare, astfel ca prin unirea eforturilor să se obțină un rezultat mai bun.

Vorbind despre problemele majore, ce ar putea apărea în procesul realizării comune a proiectelor, s-a menționat partea de finanțare, care dacă ar avea o cursivitate clară, fără tergiversări de finanțare a lucrărilor și serviciilor efectuate, parteneriatele ar fi mai corecte și eficiente.

În cadrul vizitei, delegația din Republica Moldova a avut o întrevedere la Primăria Municipiului Iași condusă de primarul Mihai Chirica, unde au discutat aspecte ce ţin de calitatea serviciilor de proiectare, transferul de cunoștințe, necesitatea de a menține o structură de colaborare permanentă, cerinţele existente pe aceste dimensiuni şi oportunităţile companiilor românești de participare în asocieri la licitaţiile din Republica Moldova, cu soluţii de proiectare inovative pentru agenţii economici implicaţi în servicii de proiectare.

Programul vizitei de studiu a mai inclus și un eveniment de informare în domeniul achizițiilor publice desfășurat la Ploiești, precum și întrevederi și discuții la companii și instituții din domeniul proiectării rețelelor de apă și sanitație și a sistemelor de eficiență energetică din județul Prahova și orașul București.

Proiectul „Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova” (MSPL) este implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) şi sprijinit financiar de Ministerul German pentru Cooperare Economică şi Dezvoltare (BMZ), Guvernul Suediei, Guvernul României, Uniunea Europeană și Agenţia Elveţiană pentru Dezvoltare şi Cooperare (SDC).