La 28 septembrie 2021, reprezentanții întreprinderilor municipale prestatoare a serviciilor de aprovizionare cu apă și canalizare din orașele Ungheni, Călărași, Edineț și Drochia au efectuat o vizită de studiu la întreprinderea Apă-Canal Leova. Printre obiectivele vizitei au fost schimbul de cunoștințe și informații în domeniul regionalizării serviciilor de alimentare cu apă și canalizare (AAC), al controlului calității apei pe baza experienței operatorului din orașul Leova, precum și facilitarea comunicării între operatorii AAC de nivel regional din trei regiuni de dezvoltare (Nord, Centru și Sud).

Programul vizitei a fost scurt dar a acoperit obiectivele stabilite. În total, la activitate au luat parte nouă angajați de la cele patru întreprinderi vizate, inclusiv persoane responsabile de calitatea apei. La sosire participanții au fost salutați de primarul de Leova, Alexandru Bujorean, care le-a mulțumit pentru interesul manifestat. La fel, edilul și-a exprimat gratitudinea și pentru suportul acordat de proiectul GIZ „Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova” la îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă și canalizare în orașul Leova.

Vizita a început la sediul SA Apa-Canal Leova. Directorul companiei, Victor Antoniu, a prezentat datele principale privind activitatea întreprinderii și realizările din ultimii ani, inclusiv aspectele referitoare la extinderea serviciilor în localitățile învecinate (regionalizarea serviciilor), provocările și rezultatele obținute. La fel, managerul de proiect, Valeriu Porubin, a adus la cunoștința participanților rezultatele implementării proiectului cu finanțare europeană prin GIZ Moldova, care este la etapa de finalizare. În final, angajații operatorului de servicii AAC din Leova au răspuns la întrebările participanților.

Pe parcursul activității, participanții au vizitat obiectele construite cu suportul diferitor parteneri de dezvoltare, inclusiv cu contribuția locală:

  • Stația de tratare a apei potabile și laboratorul de testare a calității apei;
  • Stația de captare a apei din râul Prut,
  • Rezervoarele de o capacitate de 1600 m3 de la care este asigurată distribuția apei pentru oraș și în zona de deservire.

Ca urmare a vizitei, participanții au făcut cunoștință cu infrastructura AAC a unei întreprinderi din țară, precum și cu activitatea laboratorului de testare a calității apei dotat cu echipament modern, care permite testarea rapidă a parametrilor de calitate a apei. Până la sfârșitul anului 2021, companiile reprezentate de participanții la vizita de studiu vor fi dotate cu echipamente de laborator similare.

************

Această activitate este finanțată de Ministerul German pentru Cooperare Economică și Dezvoltare (BMZ) în cadrul proiectului „Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova” (MSPL), implementat de GIZ Moldova în parteneriat cu Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale.