Licitație publică Nr. 15/00937

 

Autoritatea contractantă

ADR Nord

Adresa

Republica Moldova, mun. Bălţi, piața Vasile Alecsandri 8

Telefon/fax

00373 231 2-96-82

Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziție

GUDUMAC DENIS

Obiectul achiziției

Sistemul de canalizare (tranșa II) în satul Duruitoarea Veche, or. Costești, raionul Rîşcani

Cod CPV

45232400-6

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini

Republica Moldova, mun. Bălţi, piața Vasile Alecsandri 8

Locul desfășurării procedurii de achiziție publică

Republica Moldova, mun. Bălţi, piața Vasile Alecsandri 8

Limba în care vor fi întocmite documentația standard/caietul de sarcini

Română

Pentru ridicarea documentelor de licitație pe suport de hârtie taxa de achitare constituie

200.00

Rechizitele contului de achitare pentru documente:

Cont de decontare

222460113

Banca

B.C.’VICTORIABANK’S.A. fil.nr.1 Balti

Cont trezorerial

IDNO1009601000267

Rechizitele contului de garantare a ofertei:

Cont de decontare

222460113

Banca

B.C.’VICTORIABANK’S.A. fil.nr.1 Balti

Cont trezorerial

IDNO1009601000267

Rechizitele contului de garantare a contractului:

Cont de decontare

222460113

Banca

B.C.’VICTORIABANK’S.A. fil.nr.1 Balti

Cont trezorerial

IDNO1009601000267

Termenul de depunere a ofertelor

13.05.2015 10:00

Termenul de desfășurare a procedurii de achiziție publică

13.05.2015 10:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție:
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=6660705