Proprietate publică

Cadrul legal

Planuri, concepţii şi strategii

Lista actelor normative aferente executării Legii nr. 121 – XVI din 4 mai 2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice

 • Regulamentul privind vânzarea acţiunilor proprietate publica la Bursa de Valori, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 400 din17 aprilie 2006.
 • Regulamentul concursurilor investiţionale, comerciale şi negocieri directe privind privatizarea patrimoniului public, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.998 din 29 septembrie 2000.
 • Regulamentul privind licitaţiile „cu strigare”, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1056 din 12 noiembrie 1997 (anexa nr.5)
 • Regulamentul licitaţiilor cu reducere, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.662 din 28 noiembrie 1996
 • Regulamentul cu privire la stabilirea preţurilor de vânzare a acţiunilor statului pe piaţa secundară a valorilor mobiliare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 775 din 14 iunie 2002
 • Regulamentul cu privire la modul de vânzare – cumpărare a obiectelor din fondul de imobile nelocuibile date în locaţiune, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 342 din 6 aprilie 2006
 • Regulament – instrucţiune privind modul de indexare a plăţilor în funcţie de nivelul inflaţiei la achitarea preţului patrimoniului public privatizat, aprobat prin Ordinul comun al Ministerului Economiei, Ministerului Finanţelor şi Departamentului Statistică
 • Regulamentul cu privire la modul de comercializare a activelor neutilizate în procesul tehnologic al întreprinderilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 665 din 29 noiembrie 1996
 • Regulamentul cu privire la reprezentarea statului în societăţile economice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 109 din 2 februarie 1999
 • Regulamentul cu privire la modul de transmitere a întreprinderilor, organizaţiilor, instituţiilor de stat, a subdiviziunilor, clădirilor, edificiilor şi altor mijloace fixe, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 688 din 9 octombrie 1995
 • Regulamentul cu privire la modul de dare în arendă a patrimoniului de stat, aprobat prin Ordinul Ministerului Economiei şi Reformelor nr. 32 din 12 iulie 2000
 • Regulamentul privind registrul patrimoniului public, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1016 din 1 octombrie 1998
 • Regulamentul privind selectarea investitorilor pentru fondarea întreprinderilor noi sau majorarea capitalului social al celor existente, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1458 din 12 noiembrie 2002
 • Regulamentul privind privatizarea patrimoniului la preţ simbolic, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 865 din 21 septembrie 1999. ( Privatizarea fără anunţarea preţului iniţial sau privatizarea cu titlu gratuit )
 • Regulamentul privind casarea bunurilor uzate, raportate la mijloacele (fondurile) fixe, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 500 din 12 mai 1998.
 • Regulamentul privind compensarea din contul patrimoniului (acţiunilor) întreprinderilor, supuse privatizării, a unor datorii certe ale statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 482 din 4 mai 1998
 • Regulamentul cu privire la modul de schimb al acţiunilor statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1030 din 8 noiembrie 1999
 • Regulamentul cu privire la vânzarea-cumpărarea terenurilor aferente, prin Hotărârea Guvernului nr. 562 din 23 octombrie 1996
 • Indicaţii metodologice privind determinarea valorii estimative a complexului patrimonial al întreprinderii şi stabilirea preţului de vânzare a patrimoniului statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1056 din 12 noiembrie 1997 (anexa nr. 6)
 • Regulamentul privind pregătirea procesului de convertire în acţiuni a datoriilor faţă de stat, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 95 din 31 ianuarie 2005
 • Hotărârea Guvernului nr. 379 din 3 iulie 1996 „Cu privire la organizarea evidenţei proprietăţii publice a Republicii Moldova”
 • Hotărârea Guvernului nr. 945 din 20.08.2007 „Cu privire la măsurile de realizare a Legii nr.121-XVI din 4 mai 2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice”
 • Hotărârea Guvernului nr. 932 din 14 august 2007 „Cu privire la privatizarea terenurilor proprietate publică a statului”

Instrucţiuni ale Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru

Regulamente ale Agenţiei Proprietăţii Publice

Proiecte în discuție