Planificare şi programare regională – descrierea domeniului de intervenţie

Domeniul de aplicare:

 • Elaborarea Programelor Sectoriale Regionale pentru domeniile: aprovizionarea cu apă şi canalizare, managementul deşeurilor solide, eficienţa energetică în clădirile publice, drumurile regionale şi locale. 
 • Flux de proiecte „gata de finanţare” (inclusiv studii de fezabilitate, evaluări ale impactului asupra mediului, documente de proiectare tehnică etc.) pentru investiţiile din sectoarele menţionate mai sus.
 • Dezvoltarea capacităţii actorilor responsabili de dezvoltare la nivel local şi regional. 
 • Creşterea capacităţilor întreprinderilor mici şi mijlocii de a participa la achiziţii desfăşurate de Agenţiile de Dezvoltare Regională în cele 4 sectoare.

Activităţi (2012-2014):

 • Actualizarea strategiilor de dezvoltare regională prin includerea unui nou domeniu prioritar, eficienţa energetică în clădirile publice.
 • Actualizarea planurilor operaţionale regionale în domeniile apei şi canalizării, gestionării deşeurilor solide şi eficienţei energetice în clădirile publice.
 • Consolidarea capacităţii Agențiilor de Dezvoltare Regională și Consiliilor Regionale pentru Dezvoltare.

Etapele viitoare: 2014-2015
Elaborarea proiectelor:

 • De la stadiul de concepte la cel de proiecte gata pentru implementare.
 • Proiecte estimate la 140 mln Euro. 
 • Posibile investiţii în mărime de 80 milioane de euro în sectorul managementului deşeurilor solide, 30 milioane de euro în apă şi canalizare, 25 milioane de Euro în eficienţa energetică în clădirile publice, 40 milioane de Euro în sectorul drumurilor.

Finalizarea acestor activităţi la o anumită etapă, în care:

 • Apare necesitatea unei asistenţe suplimentare din partea altor donatori (de exemplu, aceştia preiau la momentul oportun o parte din proiect).
 • Apare necesitatea alinierii programelor de investiţi publice pe termen mediu la acest flux de „investiţii reale” în curs de elaborare.
 • Apare necesitatea mişcării în tandem a necesităţilor de reformă substanţiale şi prioritare (fapt parţial indicat în documentele de planificare regională sectorială)