Despre proiect

Obiectivul General al Proiectului:

Îmbunătățirea condițiilor generale pentru implementarea politicii de dezvoltare regională orientată către cetățean în sectoarele prioritare de prestare a serviciilor publice locale.

Pentru a operaționaliza această abordare, asistența tehnică a proiectului este acordată în mod sistematic pentru sprijinirea diferitor părți interesate și nivelurilor de acțiune ale arhitecturii de dezvoltare regională, în cadrul a 5 rezultate interconectate:

Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale (fostul MADRM) pune în aplicare un cadru coerent pentru implementarea eficientă a politicii naționale de dezvoltare regională în sectoarele prioritare – sprijină partenerii în dezvoltarea participativă a unei strategii de dezvoltare regională coerente, în alinierea cadrului legal la standardele UE, precum și în armonizarea fondurilor naționale și internaționale existente.

Capacitățile Consiliilor Regionale pentru Dezvoltare (CRD) și ale administrațiilor publice locale (APL) partenere de a planifica, coordona și implementa sunt îmbunătățite – sprijină Consiliile Regionale pentru Dezvoltare, precum și grupurile de lucru sectoriale în îndeplinirea funcțiilor lor de bază în planificarea regională integrată.

Agențiile de dezvoltare regională (ADR) sunt abilitate să implementeze proiecte de servicii publice elaborate în cadrul programelor regional sectoriale – vizează îmbunătățirea capacităților de planificare și implementare ale celor patru agenții de dezvoltare regională în domeniile dezvoltării strategiei participative, planificării integrate și dezvoltării proiectelor.

Reprezentanții raioanelor, municipalităților și operatorilor locali de servicii beneficiază de module de formare orientate spre cerere pentru modernizarea serviciilor publice locale – caută să îmbunătățească „cele mai bune practici” ale modulelor de formare dezvoltate pentru creșterea capacităților în furnizarea de servicii publice locale în sectoarele prioritare.

Societatea civilă participă la implementarea proiectelor publice – își propune să încurajeze în mod proactiv cetățenii, bărbații și femeile în mod egal, să contribuie într-un mod semnificativ la planificarea participativă a infrastructurii publice de către administrațiile publice locale, la monitorizarea proceselor de achiziții, gestionarea și întreținerea infrastructurii publice și să informeze cetățenii cu privire la investițiile în serviciile publice locale.

Beneficiarii finali:

Populația localităților selectate din cele patru regiuni de dezvoltare Nord, Centru, Sud și UTA Găgăuzia.

Partenerii instituționali:

 • Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului;
 • Consiliile de Dezvoltare Regională (Nord, Centru, Sud și UTA Găgăuzia);
 • Agenţiile de Dezvoltare Regională (Nord, Centru, Sud și UTA Găgăuzia).

Alți parteneri:

 • Cancelaria de Stat;
 • Ministerul Economiei și Infrastructurii;
 • Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării;
 • Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale;
 • APL-urile de nivelul 1 (primării) și APL-urile de nivelul 2 (administrațiile raionale);
 • Agenția de Eficiență Energetică
 • Congresul Autorităților Locale din Moldova;
 • Academia de Administrare Publică;
 • Camera de Comerț și Industrie
 • Asociația Moldova Apă-Canal;
 • Sectorul ONG.

Proiectul are două faze de implementare:

 1. Martie 2010 – Decembrie 2015
 2. Ianuarie 2016 – Martie 2024

Bugetul total al proiectului* – pentru ambele faze – este de 98.1 milioane Euro, dintre care: 

Republica Federală Germania

30,9 milioane Euro

Uniunea Europeană

53,2 milioane Euro

Suedia

9,4 milioane Euro

Elveția

3,9 milioane Euro

România

0,7 milioane Euro

* Bugetul total reprezintă (cifre rotunjite) sumele pentru faza 1 și 2 a proiectului, inclusiv fondurile pentru infrastructură din Fondul German pentru Dezvoltare Regională, precum și acțiunile finanțate de Uniunea Europeană „Abilitarea cetățenilor în Republica Moldova” și „Construcția infrastructurii de aprovizionare cu apă și canalizare, precum și eficiența energetică în clădirile publice”

MSPL (faza II): Planul Operațional al Proiectului (2022-2023)