Despre proiect

Obiectivul General al Proiectului:

Îmbunătățirea condițiilor generale pentru implementarea politicii de dezvoltare regională orientată către cetățean în sectoarele prioritare de prestare a serviciilor publice locale.

I domeniu de intervenţie: Consultanță și suport în promovarea și implementarea politicii  de dezvoltare regională acordă sprijin partenerilor în dezvoltarea participativă a unei strategii de dezvoltare regională coerente, în alinierea cadrului legislativ la standardele EU, precum și în armonizarea fondurilor interne și externe existente.

Al II-lea domeniu de intervenţie: Îmbunătățirea coordonării și monitorizării strategiilor de dezvoltare regională acordă sprijin atât Consiliilor de Dezvoltare Regională, cât și grupurilor de lucru în îndeplinirea funcțiilor lor de bază în planificarea regională integrată.  Sunt introduse proceduri îmbunătățite de monitorizare bazată pe rezultate.

Al III-lea domeniu de intervenţie: Îmbunătățirea dezvoltării și implementării strategiilor de dezvoltare regională are ca scop prefecționarea capacităților de planificare și implementare ale celor trei Agenții de Dezvoltare  Regională în următoarele domenii:

 • Dezvoltarea participativă a strategiilor;
 • Planificare integrat;
 • Dezvoltarea și implementarea proiectelor.

Al IV-lea domeniu de intervenție: Instituționalizarea modulelor de instruire și  a măsurilor de dezvoltare a capacităților urmărește să amplifice  „bunele practici” ale modulelor de formare elaborate anterior pentru sporirea capacităților în prestarea serviciilor publice locale în sectoarele prioritare.

Beneficiarii finali:

Populația localităților selectate din cele patru regiuni de dezvoltare Nord, Centru, Sud și UTA Găgăuzia.

Partenerii instituționali:

 • Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului;
 • Consiliile de Dezvoltare Regională (Nord, Centru, Sud și UTA Găgăuzia);
 • Agenţiile de Dezvoltare Regională (Nord, Centru, Sud și UTA Găgăuzia).

Alți parteneri:

 • Cancelaria de Stat;
 • Ministerul Economiei și Infrastructurii;
 • Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării;
 • Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale;
 • APL-urile de nivelul 1 (primării) și APL-urile de nivelul 2 (administrațiile raionale);
 • Agenția de Eficiență Energetică
 • Congresul Autorităților Locale din Moldova;
 • Academia de Administrare Publică;
 • Camera de Comerț și Industrie
 • Asociația Moldova Apă-Canal;
 • Sectorul ONG.

Perioada de implementare a fazei a 2-a a proiectului:

Ianuarie 2016 – Decembrie 2021

Bugetul proiectului:

 • Bugetul total al proiectului pentru faza a 2-a este de 62,501,774,96 Euro

Finanțatorii proiectului MSPL faza a 2-a sunt:

 • BMZ/Guvernul Germaniei: 6,351,889.86 Euro
 • Guvernul Suediei: 3,700,000 Euro (finisată în 2018)
 • Guvernul României: 179,636.86 Euro (finisată în 2018)
 • Confederația Elvețiană: 3,698,149.66 Euro;
 • Uniunea Europeană: 48,371,198.53 Euro (4 acorduri):

–       171.198,53 Euro pentru Planificare regională și liste de proiecte pentru regiunile de dezvoltare Nord, Sud, Centru din Republica Moldova (finisată în 2017)

–       3.500.000 Euro pentru pregătirea proiectării tehnice și a documentației de licitație pentru lucrările de construcție ale proiectelor selectate de aprovizionare cu apă și canalizare (ACC) și eficiență energetică (EE) în regiunile de dezvoltare din Republica Moldova

–       39.800.000,00 Euro pentru construcția infrastructurii de aprovizionare cu apă și canalizare, precum și eficiență energetică în clădirile publice

–       4.900.000,00 Euro pentru abilitarea cetățenilor în Republica Moldova

MSPL (faza II): Planul Operațional al Proiectului (2020-2021)