Dezvoltarea

Regională în

Republica Moldova

Beneficiarii finali:
Populația localităților selectate din
cele patru regiuni de dezvoltare

Nord, Centru, Sud și UTA Găgăuzia.

ULTIMELE NOUTĂȚI

E-BIBLIOTECA