Crearea identităţii Aprovizionarea cu apă a raionului Râșcani – Servicii centralizate, apă de calitate

În perioada martie-decembrie 2015, locuitorii raionului Râșcani sunt informaţi despre beneficiile serviciului public de alimentare cu apă şi canalizare, dar şi despre responsabilitatea cetăţenilor de a achita la timp facturile pentru acest bun comun. Campania cu genericul „Servicii centralizate, apă de calitate” este desfăşurată de Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor (MDRC), Agenţia de Dezvoltare Regională Nord (ADR Nord), în parteneriat cu Consiliul Raional Râșcani și Ministerul Mediului, cu sprijinul financiar al Guvernului Germaniei. Suportul este acordat prin intermediul proiectului „Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova”, gestionat de Agenţia de Cooperare Internaţională a Germaniei (GIZ).

Astfel, sloganul campaniei însoţeşte 2000 de broşuri și 1000 de postere-calendare, care sunt distribuite cetăţenilor în cadrul celor 28 de întâlniri publice preconizate. Materialele promoţionale pun accent pe beneficiile unui sistem modern de alimentare cu apă şi canalizare, atât pentru sănătate, cât şi din punct de vedere economic şi al calităţii vieţii.

Consultanţii Asociației Femeilor de Afaceri din Sectorul Rural din raionul Râșcani, organizaţie neguvernamentală selectată prin concurs pentru a gestiona campania de comunicare, desfășoară 28 de întâlniri publice cu cetățenii din 28 localități-țintă din raionul Rîșcani, la care sunt puse în discuție subiecte ce țin de importanța serviciului centralizat de alimentare cu apă și necesitatea epurării apelor uzate, despre formarea tarifelor la servicii, sursele de apă etc.

În 18 instituții de învățământ din raion sunt organizate evenimente cu genericul „Săptămâna apei și a sanitației”: lecții educative tematice, concursuri de desen, literare. Campania va culmina cu o ceremonie de decernare a participanţilor activi la campanie. Aceştia se vor alege cu diplome și accesorii promoţionale simbolice. 

Campania are loc în cadrul proiectului-pilot „Îmbunătățirea serviciilor de apă și canalizare în raionul Râșcani”, implementat de ADR Nord, cu sprijinul GIZ. 

Mascota campaniei

Poster

Pliant

  

Accesorii promoționale

       

Accesați aici pagina de Facebook a campaniei.