Studii de Fezabilitate

Sector: Eficiența Energetică (EE) a clădirilor publice

1. Regiunea de Dezvoltare Nord

2. Regiunea de Dezvoltare Centru

3. Regiunea de Dezvoltare Sud

Sector: Aprovizionare cu apă și canalizare (AAC)

1. Regiunea de Dezvoltare Nord

2. Regiunea de Dezvoltare Centru

3. Regiunea de Dezvoltare Sud

Sector: Managementul Deșeurilor Solide (MDS)

1. Regiunea de Dezvoltare Sud

2. Regiunea de Dezvoltare Nord

3. Regiunea de Devoltare Centru