În cadrul ședinței din 27 ianuarie 2017 a Consiliului Național de Coordonare a Dezvoltării Regionale, a fost aprobată finanțarea, pentru anul 2017, din Fondul Național de Dezvoltare Regională, a proiectelor selectate în cadrul celui de-al treilea concurs al propunerilor de proiecte și aprobate în Documentul Unic de Program pentru anii 2017-2020.

Astfel, dacă vorbim de redistribuirea Fondului Național de Dezvoltare Regională (FNDR), din Bugetul de Stat au fost alocate, în limitele anului 2017, mijloace financiare în sumă de 200,00 milioane lei, dintre care 186 640, 88 mii lei – pentru implementarea proiectelor.

În total, din contul mijloacelor FNDR, pe parcursul anului 2017, urmează a fi implementate la nivel de țară 38 proiecte de dezvoltare regională, inclusiv 9 proiecte trecătoare. În Regiunea de Dezvoltare Sud urmează a fi implementate în anul curent 6 proiecte, dintre care unul demarat anterior.

Este de remarcat că decizia privind aprobarea finanțării pentru anul curent a fost luată după ce, în ședința sa din 25 ianuarie 2017 Cabinetul de miniștri  aprobat Documentul Unic de Program 2017-2020.

La selectarea proiectelor cu finanțare în 2017, membrii CNCDR au ținut cont de asigurarea continuității proiectelor inițiate în perioada anterioară, asigurarea finanțării proiectelor din toate domeniile de intervenție ale FNDR, inclusiv infrastructura drumurilor regionale și locale, aprovizionarea cu apă și sanitație, managementul deșeurilor solide, dezvoltarea infrastructurii de afaceri, sporirea atractivității turistice și eficiența energetică a clădirilor publice. Totodată, s-a dat prioritate proiectelor care vizau susținerea dezvoltării sectorului privat, în mod special celor legate de crearea și dezvoltarea Zonelor Economice Libere, Parcurilor Industriale și Incubatoarelor de Afaceri.

În final, CNCDR a decis ca în Regiunea de Dezvoltarea Sud să fie demarate în anul curent următoarele proiecte:

  1. Dezvoltarea infrastructurii de afaceri prin conectarea localităților și a drumurilor locale de pe coridorul 20-RD Sud, R34 – Sîrma – Tomai – Sărăteni -Hîrtop – la rețeaua de drumuri naționale R3, cu un buget total de 45 066 000,00 lei.
  2. Construcția drumului intercomunitar Feștelița-Marianca de Jos-Ștefan Vodă și asigurarea conexiunii cu drumul național R 30 Chișinău-Căușeni-frontiera cu Ucraina, cu un buget total de 23 000 000,00 lei.
  3. Construcția sistemului de canalizare în sectorul Valul lui Traian și modernizarea stației de epurare din orașul Căușeni, buget total 40 000 000,00 lei.
  4. Reabilitarea termică a cladirii IMSP „Spitalul raional Cantemir (bloc chirurgical)”, estimat la 14 744 220, 00 lei.
  5. Dezvoltarea durabilă a parcului industrial Cahul ca structură de sprijinire a afacerilor de importanță regională, cost total al proiectului cu finanțare din FNDR 20 000 000,00 lei.

De asemenea, în anul 2017 Agenția de Dezvoltare Regională Sud va continua să implementeze un proiect  trecător, demarat anterior, și anume cel de Reabilitare și modernizarea drumului de importanță regională – str. I. Spirin din orașul Cahul, cu un buget total de 36 583 180,00 lei, pentru care în perioada 2011-2016 s-au cheltuit deja din Fondul Național de Dezvoltare Regională 25 250 683,81 lei.

Precizăm că, inițial, pentru finalizarea proiectului de reabilitare a străzii Spirin din orașul Cahul mai erau necesare surse financiare în valoare de 11 332 496,19 lei. Însă, ținând cont de solicitarea reprezentantului sectorului privat în cadrul Consiliului Național de Coordonare a Dezvoltării Regionale, Vasile Petrenco, delegat din partea Consiliului Regional pentru Dezvoltare Sud, CNCDR a diminuat costul acestui proiect cu 1 332 496, 19 lei și a redirecționat suma respectivă la proiectul „Dezvoltarea durabilă a parcului industrial Cahul ca structură de sprijinire a afacerilor de importanță regională”.

În același timp, pentru finalizarea lucrărilor de modernizare a drumului de importanță regională Spirin din orașul Cahul s-a decis de a fi alocați 10 000 000,00 de lei.

Costul total al celor șase proiecte investiționale de dezvoltare a Regiunii Sud, aprobate pentru 2017, cu finanțare din FNDR, constituie 179 393 400,00 lei,  dintre care mijloace financiare în valoare de 25 250 683,81 lei au fost deja valorificate în cadrul proiectului care vizează reabilitarea străzii Spirin din orașul Cahul, aflat în implementare din 2014. Astfel, necesitatea de finanțare a proiectelor  nominalizate este de 154 142 716,19 lei, bugetul aprobat pentru anul 2017 fiind de 36 014 883,88 lei.