Membrii Comisiei Regionale Sectoriale în domeniul Managementului Deșeurilor Solide (CRS MDS) din Regiunea de Dezvoltare Sud, create cu suportul Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) în cadrul proiectului „Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova” (MSPL), s-au întrunit, astăzi, 10 octombrie 2017, la Cimișlia, în ședință. Ședința, prima la număr, a fost organizată de Agenția de Dezvoltare Regională Sud în cooperare cu GIZ.

La ședință au participat, de asemenea, reprezentanți ai Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, ai Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ), Ambasadei Cehiei în Republica Moldova și ai ADR Sud.

Ședința a fost prezidată și moderată de Mihai Olărescu, președinte al raionului Cimișlia și copreședinte al Comisiei Regionale Sectoriale în domeniul Managementului Deșeurilor Solide din Regiunea de Dezvoltare Sud.

Șeful administrației raionului Cimișlia a salutat prezența numeroasă a colegilor săi din alte raioane în centrul de reședință al Regiunii Sud, fapt care, după părerea lui, denotă interesul actorilor regionali de a se implica plenar și a soluționa împreună problemele existente la nivel local, dar și regional, național, în domeniul managementului eficient al deșeurilor solide.

„Am acceptat, ca măsură de intervenție propusă de GIZ, instituționalizarea comisiilor regionale sectoriale conștientizând necesitatea asumării pe deplin a unei implicări dinamice și responsabile din partea fiecărui membru a CRD Sud în procesul de dezvoltare regională. Conside că acum este nevoie mai mult ca oricând de o fortificare a cooperării intercomunitare și de o abordare participativă a noastră în procesul de luare a deciziilor cu impact pentru regiune”, a declarat Mihai Olărescu.

La rândul său, Denis Parea, consultant GIZ, a reconfirmat deschiderea instituției pe care o reprezintă în ceea ce privește acordarea suportului necesar pentru ca această comisie să fie una funcțională și să-și atingă scopul.

Împreună cu specialiștii Direcțiilor economie și atragerea investițiilor, Construcții, gospodărie comunală și dezvoltarea teritoriului din cadrul consiliilor raionale, membrii Comisiei Regionale Sectoriale în domeniul Managementului Deșeurilor Solide din Regiunea Sud au discutat despre situația curentă care se atestă în cele trei zone de management al deșeurilor din regiune, despre experiența și inițiativele de regionalizare a serviciilor de gestionare a deșeurilor, precum și despre proiectele din sectorul MDS aflate în curs de implementare în Regiunea de Dezvoltare Sud. În acest sens, cu o serie de prezentări relevante au venit în fața membrilor CRS MDS Ana Donia, specialistă în planificare strategică și programare, și Viorica Cuțitaru, responsabilă de managementul proiectelor la ADR Sud.

Totodată, comisia a fost familiarizată pe larg cu politica națională și cadrul legal existent în sectorul Managementului Deșeurilor Solide, o informație amplă în acest sens fiind prezentată de Svetlana Bolocan, șefa Direcției politici, managementul deșeurilor și substanțelor chimice din cadrul Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului.

După un schimb de informații și păreri, participanții la ședință au examinat ca studiu de caz situația neconformă a depozitului neautorizat de deșeuri din orașul Cimișlia, care la moment se află într-o situație deplorabilă și generează grave probleme de mediu, prezentând, totodată, un pericol pentru sănătatea populației.

Precizăm, Comisia Regională în sectorul Managementului Deșeurilor Solide a fost constituită de către Consiliul Regional pentru Dezvoltare Sud prin Decizia nr. 2/03 din 29 iunie 2017, în cadrul aceleiași ședințe fiind aprobat, de asemenea, Regulamentul de funcționare a structurii non-juridice nou formate.

În crearea și asigurarea funcționalității  comisiilor regionale sectoriale, Consiliul Regional pentru Dezvoltare Sud și Agenția de Dezvoltare Sud sunt sprijinite de Agenția  de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ), în cadrul proiectului „Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova” (MSPL).

Proiectul „Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova” este implementat de GIZ cu sprijinul financiar al Ministerului German pentru Cooperare Economică şi Dezvoltare (BMZ), Guvernului României, Guvernului Suediei, Uniunii Europene și Agenţiei Elveţiene pentru Dezvoltare şi Cooperare (SDC).