Analiza situaţiei existente 

Analiza comparativă a studiilor de caz din țări europene

Administrarea Spaţiilor Comune în Blocurile Locative

Instrumente de Clasificare a Proprietăţilor şi responsabilităţile administraţiei şi centrale în domeniu. Propuneri de politici publice