Guvernul Germaniei este dispus să aloce circa 3,6 mln euro pentru proiectele de dezvoltare regională, bani care urmează a fi valorificaţi pînă la finele anului 2012. De asemenea, încă 10 mln euro vor fi acordaţi pentru suplinirea Fondului Naţional de Dezvoltare Regională, în vederea realizării proiectelor investiţionale în domeniul modernizării serviciilor publice locale în Republica Moldova în perioada 2013-2014, informează MOLDPRES cu referire la Serviciul de presă al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor.

În context, ieri, la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor, oficiali din Moldova şi Germania au discutat despre desfăşurarea proiectului „Modernizarea serviciilor comunale în Republica Moldova”, implementat de ministerul de resort cu suportul financiar al Agenţiei de Cooperare Internaţională a Germaniei (GIZ). În cadrul discuţiilor, s-a menţionat importanţa parteneriatului Moldova-Germania, pentru îmbunătăţirea condiţiilor de furnizare a serviciilor publice locale în satele Republicii Moldova. Totodată, au fost relevate principalele acţiuni ce vor fi desfăşurate în continuare în cadrul proiectului nominalizat.

De asemenea, părţile au discutat posibilitatea şi procedura alocării celor 13,6 mln euro, potenţialele condiţii şi perioada de negociere. Astfel, s-a convenit că, pentru valorificarea resurselor, va fi mandatată Agenţia de Cooperare Internaţională a Germaniei (GIZ). Suplimentar, în cadrul discuţiilor, s-a mai subliniat că, în luna noiembrie, la Chişinău, vor avea loc negocieri guvernamentale între Republica Moldova şi Germania şi se vor discuta condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească ţara noastră pentru a putea beneficia de aceşti bani.

Oaspeţii germani au fost informaţi despre Strategia Naţională de Dezvoltare Regională (SNDR), procesul de actualizare a Strategiilor Regionale, selectarea proiectelor în urma Apelului de propuneri de proiecte etc. Atualmente, ministerul de profil lucrează la elaborarea unei noi strategii pentru perioada 2013-2020, care va avea două perioade de implementare (2013-2015 şi 2016-2020).

La rîndul lor, Sonja Schuler, reprezentantul Guvernului German, din cadrul Ministerului Federal pentru Cooperare Economică şi Dezvoltare, responsabilă de cooperarea cu Republica Moldova, Philipp Johannsen, reprezentantul GIZ, Holger Neuweger, director de ţară GIZ, responsabil de proiectele desfăşurate în Ucraina, Belarus şi Moldova, au mulţumit pentru informaţia amplă şi detaliată prezentată de reprezentanţii ministerului de resort. De asemenea, ei au remarcat că obiectivul vizitei a fost atins, au efectuat un schimb de opinii eficient cu partenerii din Republica Moldova şi vor reveni în luna noiembrie, pentru a stabili procesul de alocare a suportului financiar sus-menţionat.

La finalul discuţiei, oaspeţii au accentuat că acest suport financiar este un rezultat al vizitei înalţilor oficiali germani în Republica Moldova – Cancelarul Angela Merkel şi Dirk Niebel, ministrul federal al cooperării economice şi dezvoltării, notează MOLDPRES.