Primăriile din Republica Moldova vor putea înființa și gestiona întreprinderi comune pentru prestarea serviciilor locale. Guvernul Republicii Moldova a pregătit un mecanism de facilitare a cooperării intercomunitare dintre APL pentru creșterea calității serviciilor publice locale. În acest sens, la 9 iulie 2014, a fost aprobată Hotărârea Guvernului nr. 549 „Cu privire la modificarea și completarea Regulamentului-model al întreprinderii municipale”, care oferă primăriilor din Moldova posibilitatea de a se asocia în vederea înființării și gestionării întreprinderilor municipale comune. 

Modificările propuse vor permite APL să ofere oamenilor servicii de care aceștia nu au mai avut parte, până acum. Colectarea organizată a deșeurilor, asigurarea cu apă și canalizare, iluminarea stradală și amenajarea teritoriului, chiar și în cele mai mici cătune – aceste servicii vor îmbunătăți calitatea vieții oamenilor din satele moldovenești„, a declarat Sergiu Palihovici, Secretarul general adjunct al Guvernului, care a prezentat proiectul Hotărârii de Guvern la ședința executivului. Mecanismul de cooperare intercomunitară (CIC) este un instrument inovativ de administrare a afacerilor publice la nivel local.

CIC reprezintă o alternativă viabilă mai ales pentru primăriile mici, care nu au suficiente resurse pentru de a presta servicii publice desinestătător. Aceasta este o componentă importantă a Strategiei Naționale de Descentralizare, aprobată de Parlamentul Republicii Moldova în aprilie 2012. 

Modificarea cadrului regulatoriu pentru facilitarea cooperării intercomunitare pentru prestarea serviciilor publice locale a fost pregătită cu sprijinul Programului Comun de Dezvoltare Locală Integrată. Programul asistă Republicii Moldova în implementarea reformei de descentralizare prin promovarea autonomiei autorităţilor administraţiei publice locale şi asigurarea accesului tuturor oamenilor, în special al celor vulnerabili, la servicii publice de calitate. Programul este coordonat de Cancelaria de Stat și implementat de PNUD și UN Women, cu sprijinul financiar al Guvernului Danemarcei. 

Peste 80% din primăriile din Republica Moldova au o populație mai mică de 5,000 de locuitori, și nu întrunesc condițiile europene minime pentru prestarea unor servicii locale rentabile. Fiecare a patra comunitate din Moldova are mai puțin de 1,500 locuitori.