Agenţia de Cooperare Internaţională a Germaniei (GIZ) Moldova, în cadrul proiectului Modernizarea Serviciilor Publice Locale, anunţă tender pentru efectuarea unui sondaj al capacității de plată pentru serviciile de apă şi canalizare în raionul Rîşcani.

Sondajul va fi efectuat în cadrul procesului de elaborare a studiului de fezabilitate pentru alimentarea cu apă şi canalizare a raionului Rîşcani.

Ofertele vor include:

  • oferta tehnică în original (cu semnătura şi ştampila originală), ce va corespunde, dar nu totalmente poziţiilor indicate în Termenii de referinţă, inclusiv oferta de preţuri (la cota 0% TVA), termenele şi condiţiile de livrare;
  • informaţia cu privire la companie, inclusiv datele de contact, rechizitele bancare şi numele persoanelor responsabile de achiziţii;
  • copia certificatului de înregistrare a companiei, precum şi a altor licenţe, permise, şi certificate aferente.

Aplicaţiile se vor depune în plicuri sigilate, cu indicarea denumirii şi numărului de tender. Va fi acordată preferinţă companiilor/ONG-urilor locale care au experienţă de colectare şi de procesare a datelor în regiunea de efectuare a sondajului.

Părţile interesate vor depune aplicaţiile la adresa Oficiului GIZ Moldova (31A Bulgara St., Chisinau, MD-2001) nu mai târziu de vineri, 25 ianuarie 2013, orele 17:00.

Toate întrebările pot fi adresate Tatianei Dumbrava, Manager Administrativ, tatiana.dumbrava@giz.de, tel: 022 999 254.

Accesaţi aici termenii de referinţă.